TrafikpolitikForeningen har gennem de sidste mange år arbejdet for at forbedrer trafikforholdene både på mikro og makroplan.

Vi arbejder for en effektiv offentlig transport (bus og tog) og for en trafiksikring af vores veje og flere cykelstier. Et vigtigt punkt for foreningen er, at trafiksikring ikke kun udføres med flere vejskilte og bøder, men at vore vejanlæg og torve udformes arkitektonisk, så vores område får et arkitektonisk løft i stedet for en forringelse.  

På makroplan er vi betænkelige ved en bro mellem Helsingør og Helsingborg, da landanlæggene vil medføre generende transittrafik samt ødelæggende indgreb af naturen uden, at vi får en rimelig benefit til gengæld.