Udskriv

Allerede i 2005 stillede B&G sammen med Danmarks Naturfredningsforening spørgsmålet
om udnyttelsen af Strandvejen og kyststrækningen syd for Trykkerdammen, herunder sanering af den overvældende mængde af badebroer med tilbehør. Foreningerne fik ikke svar, hverken fra det daværende Frederiksborg Amt eller fra andre.
 
Det er derfor med stor glæde og tilfredshed, at B&G erfarer, at Helsingør Kommune tager sagen op og sikrer, at alle badebroer langs alle kommunens kyster bliver lovlige.

B&G støtter initiativet med de udarbejdede retningslinier og opfordrer til dialog og samarbejde om et skønnere udsigt til Kronborg og Øresundskysten ”hinsidan”, men også generelt flottere og mere naturlige kyststrækninger i hele kommunen.

Det er på høje tid at ændre kurs, før byggedrømme danner for fast en præcedens.

Tak til Ejendoms- og Miljøudvalget.