På årets korteste dag den 21.12.17 blev det nye Havnetorv i Espergærde indviet på hjørnet af Strandvejen og Mørdrupvej. En politiker fra Udvalget for Vand, By og Land klippede den røde snor over i overvejelse af glade borgere og lokalpressen.Bevillingen til projektet var blevet halveret i forhold til budgettet, men alligevel er man nået et godt stykke vej: Pladsdannelsen er blevet væsentligt større, der er kommet nye belægninger, der er plantet nyt platantræ – doneret af Espergærde Byforening – og der er kommet uplight lys op i det store platantræ, som Byforeningens daværende formand Henrik Gullacksen - selv til stede ved indvielsen, hvor han strålede som en sol - fik plantet for ca. 35 år siden og som er blevet et karakterdannende element på pladsen.

Der er nu givet mulighed for betydelig mere rum for ophold og liv, her i det centrale Espergærde, hvor så mange mennesker færdes i sommerhalvåret, omkring Havn og strand samt restauranterne – men også for ikke restaurantbesøgende, vil der blive opholdsmuligheder og bænkepladser.

Kan man så se, at bevillingen er blevet halveret? Pladsdannelsen er ikke blevet rettet op i vandrette plateauer og i granitfliser, det var der ikke økonomi til – og der er ikke udført noget arbejde på nordside af Mørdrupvej, som oprindeligt forudsat.

Men under alle omstændigheder er det en sammenhængende og større plads og i samme niveau og med pæne belægninger i samspil med chaussesten. Uplight lyset vil forskønne plads og træ i al slags vejrlig hele året. Det er et stykke tiltrængt townscape i Espergærde og det vil være oplagt i de kommende år, at arbejde videre med byrummet i den centrale bydel.

For Espergærde Byforening er det en stor glæde at Havnetorvet er blevet indviet, eftersom Foreningen har arbejdet med og for projektet i forskellige udformninger gennem mere end 10 år. Det samme har været tilfældet med Byparken på den tidligere cirkusplads, men nu er der sat seriøst skub i begge projekter – hvilket viser, at ved at sætte vedholdende focus på lokale projektønsker, kan resultater opnås.