JA DET VAR JO EN APRILSNAR!

MEN DER ER MANGE ANDRE PLANER FOR ESPERGÆRDE

Læs her Byforeningens nye formand Keld Olsen indlæg om boligbyggeri i industrikvarteret:

825 boliger i Espergærde
- højere end i Helsingør centrum?

Espergærde Byforening arbejde lige nu for, at vores byrådspolitikere bliver fuldt oplyst om det, de vedtager om Espergærde industrikvarter.
Der ligger forslag om, at der skal bygges op til 825 boliger i industrikvarteret. Efter forslaget kan bebyggelsesprocenten være 70-80%. Det er dobbelt så mange boliger, som der ellers ville kunne bygges andre steder i Espergærde. Efter forslaget kan der bygges i op til 18 meters højde og i 5 etager. Så højt kan der ellers kun bygges i storbyer. End ikke i Helsingør centrum bygges højere end 4 etager. Og Espergærde er ikke en storby.
Hvorfor skal der bygges så intensivt?
Forklaringen har hidtil været, at Helsingør kommune har en plan om, at der skal være kommet yderligere 800 familier til Helsingør inden udgangen af år 2020. Helsingør Dagblad kunne i fredags skrive, at man med 631 nye familier indtil 2018 nu næsten har nået målet. Og med de mange byggerier i Espergærde, har man allerede før boligplanerne i industrikvarteret ved overopfyldt kommunens målsætning. Det gælder Esperhave, hvorfra man kan kikke ind ad vinduerne til de nærmeste naboer. Nørremarken, hvor nogle terrasser ligger en meter fra fortovet. Mørdrupvej, hvor man måtte ændre kommuneplanen undervejs for at kunne bygge i tre etager. Nørremarken/Kløvermarken hvor Byplanudvalget har dispenseret mht parkeringspladserne. Og endelig 190 boliger indenfor skovgrænsen i Kelleris, et byggeri som Espergærdes borgere protesterede kraftigt mod. Der er altså ingen grund til, at der også skal bygge ekstra intensivt i Espergærdes industrikvarter. 
Selv et meget tæt byggeri kan være attraktivt, når det er nyt og vedligeholdelsesfrit. Men i løbet af 10-20 år kan det vise sig, at den ringe plads til børn, hundeluftning, fælles grillstegning og alt andet end parkeringspladser udvikler industrikvarteret til det rene slum. 
På Byplanudvalgets møde på onsdag skal byrådets udvalgsmedlemmer tage stilling til Espergærde industrikvarter på ny. Forvaltningen indstiller at udvalget beslutter en ny høring med udgangspunkt i de mange kvalificerede borgerindsigelser. Fra Espergærde Byforenings side skal der lyde en opfordring til at udvalget indskrænker byggeriernes intensitet, før det sendes i fornyet høring. 
Med en høring bør der følge en model over hele det planlagte bebyggelsesforslag  med eksisterende bebyggelser og terrænforhold; det vil være mere ærligt overfor borgerne.

 

NB! Husk at betale kontingent - Meld dig ind i Espergærde Byforening - se mere på: BLIV MEDLEM AF ESPERGÆRDE BYFORENING

 

 

Byrådet har været meget stille med planerne, men nu løftes sløret. Espergærde Byforening har erfaret, at en investor fra Dubai vil bygge en ny stor ø ud for Espergærde.

 

 

 

 Investorgruppen, som ønsker at være anonym, vil brug 10 mia. US $ og vil udnytte de nye muligheder, som den danske regeringen åbner for at bygge øer i havet. De kan med statens velsignelse udnyttes til attraktive byområder, havneanlæg og turisme. København har allerede fået godkendt planerne for Lynetteholmen, og resten af Danmark skal selvfølgelig også have muligheden. Helsingørs potentialer er store, siger vores regering.

 

Øen kommer ikke til at koste kommunekassen en krone. Den skabes ved deponering af jord fra store anlægsprojekter på land - og senere sælges der attraktive byggegrunde til høje priser. Investoren er seriøs, med imponerende referencer fra lignede projekter i Danmarks ferieparadis Dubai. Et samarbejde med Dubai, som er førende mht. til etablering af kunstige øer, rummer så spændende perspektiver, at Byrådet må rette stor opmærksomhed mod projektet. Der er kommet en invitation til et besøg i Dubai. Et besøg der også vil være uden udgift for kommunen. 

 

 Byrådet er begejstret for planen. Den åbner for private investeringer, som understøtter byrådets vision om Helsingør som Nordeuropas førende ‘Cruise Destination’, ‘Home Port’ og mest attraktive bosætningssted. På øen kan der bygges 2000 - 5000 boliger, 3 hoteller, konferencecenter og store erhvervsdomiciler - alle med havudsigt og udsigt til UNESCO-verdensarven Kronborg. Tun, marsvin og sæler vil boltre sig i havet omkring øen. Der anlægges en Cruise Terminal med plads til samtidigt anløb af tre af verdens største krydstogtsskib. Det vil i sommermånederne bringe 15.000 pengestærke turister til byen - hver dag. På øen er der også plads til en ny erhvervshavn, så flis kan komme bæredygtigt til byen. 

 

 Og der er også tænkt på det eventyrlige - som vil understøtte at Helsingør bliver verdenskendt. Investoren tilbyder nemlig at bygge et sommerslot for kongehuset. Der er også planer om at flytte Den Lille Havfrue til den nye ø. Hun får en plads på en vandtrappe foran sommerslottet. Arvingerne efter billedhuggeren Edvard Eriksen har allerede sagt god for de spændende planer. Kun de kan give tilladelse til en flytning. Det vil blive så dejligt - som H.C. Andersen så smukt har beskrevet det, i sit eventyr om Den Lille Havfrue.

 

 Perspektiverne for kommunen er som et eventyr. Projektet er parat til at betale for en højklasset vejforbindelse fra motorvejen, lagt i tunnel under Egebæksvang, så ingen generes. Vejen til øen kan fortsættes til Sverige, og bygges måske af den svenske stat. Øen lægges så langt fra land, at udsigt fra Strandvejen bliver endnu bedre. Øen vil også klimasikre kysten ved Espergærde.

 

 Espergærde Byforening finder at projektet bestemt indeholder positive elementer. Måske vil det endda overflødiggøre kommunalbestyrelsens kontroversielle planer om at bebygge Kelleris!

 

 Men hvad skal den nye ø hedde? Skriv dit forslag på Byforeningens Facebook side. Vinderen kan rejse til Dubai - med alt betalt.