Arrangementer

Foreningen har i mange år stået for den store Sankt Hans fest på Stejlepladsen med bål, tale og fællessang. En fast tradition er også vores deltagelse i foreningernes dag ”Egegårdstræf” på Egegården og så naturligvis den årlige generalforsamling, hvor vi normalt har inviteret en interessant foredragsholder. Udover disse faste arrangementer forsøger vi at afholde en årlig udflugt.


Egegårds-TRÆF den 26- september 2010
De 17 lokale foreninger, der holder til på Egegården holder igen i år fælles foreningsdag det såkaldte Egegaards-TRÆF.
 

Som sædvanligt holdes det på Egegaarden og varer fra kl. 11-16. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.


Espergærde Byforening bidrager i år med 3 korte lokalhistoriske foredrag af Kjeld Damgaard. Emnerne er endnu ikke helt fastlagte, men følgende emner spøger i kulissen:

Træk fra Egegaardens ca. 220 årige historie.
Espergærde Byforenings 106 årige historie.Det moderne Espergærdes 50 årige historie.

Hvert foredrag bliver på ca. 30 minutters varighed og vil blive fulgt op af dias fra Kjelds Damgaards store billedarkiv.   

Arkivfoto fra en udstilling, som Byforeningen havde for et par år siden.
 

Egegaards-træffet afholdes både ude og inde, arkivfoto.

 

 

Kelleris Vingård åbent hus den 11.9.2010
Det er ikke lykkes Byforeningens bestyrelse, at finde en egnet dato for et besøg på Kelleris Vingård i høstsæsonen 2010, hvorfor vi har valgt at aflyse turen. 
Vi ved at mange af vores medlemmer har glædet sig til at besøge den lokale vingård, hvorfor vi til interesserede kan oplyse, at vingården holder åbent hus lørdag den 11. september 2010 kl. 14.00.
Turen skønnes at tage små 2 timer og er gratis.

På turen vil ejeren og vinbonden Søren Hartvig Jensen byde os indenfor i sit nye vineri, så vi kan stifte bekendtskab med faciliteterne både inde og ude, hvor der er ikke mindre end 4200 vinstokke på den store mark.

Vingården blev etableret i 2001, hvor de første 1000 vinstokke af forskellige sorter blev plantet på den sydøstvendt skråning, der sikrer de mest gunstige vækstforhold.
Året efter blev yderligere 3000 vinstokke af sorten Rondo sat. I dag har vingården i alt 4200 stokke fordelt på 1,3 hektar -  svarende til 6 kilometer vinespalier.

I 2007 blev vingårdens eget underjordiske vineri færdigbygget, hvilket betyder, at alle processer i forbindelse med vinfremstillingen i dag foregår på vingården.

Om dette og meget mere vil vores lokale vinbonde fortælle om ved det åbne arrangement.
Antagelig vil der også blive mulighed for et par smagsprøver. 
 

alt

Den velholdte hovedbygning, juni 2006

 Vinmarken

Vinstokkene har fået de første blade, 2. juni 2010

 

Tilstrømningen var stor til søndagens byvandring i Mørdrup. Ca. 110 interesserede fulgtes med lokalhistorikerne Kjeld Damgaard og Kresten Tommerup gennem den østlige del af det oprindelige landsbyområde.

Turen gik bl. a. til det stadigvæk igangværende frysehus ved Bybjerggaard, og der blev fortalt dramatiske beretninger om diverse gårdbrande. Karlekamre på Damgaarden blev beset, og digteren Henri Nathansens bolig passeret.

Ophold ved Mørdrup Smedie og Den gamle Skole i Mørdrup samt Søbækgaards hovedbygning var også en del af vandreturen, inden der efter godt 2 timer blev sluttet af ved Mørdruphus og i Anlægget.

De arrangerende 3 foreninger (Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby,
Historisk Forening og Borger- og Grundejerforeningen) glæder sig over en stor medlemstilslutning til en vellykket eftermiddagstur.