Cirkusplads-ByparkForeningen udarbejdede i år 2000 ideforslag til etablering af en flot bypark på Cirkuspladsen, der ligger syd før Nørremarken og mellem Mørdrup kirke og Mørdrup skole. Forslaget blev godt modtaget af byrådet og i Kommuneplanen blev området indskrevet som kommende bypark.

Trods dette vedtog byrådet i modstrid med deres egen kommuneplan i maj 2007, at der på Cirkuspladsen skulle opføres et plejehjem og mindst 15 ældreboliger. Dette ville medføre at over 60 % af arealet bebygges, og hvis der stadig skulle være mulighed for opstilling af Cirkus, bliver der ikke plads til en bypark.

Foreningen gjorde indsigelse og anvist alternative og bedre placeringer af et eventuelt kommende plejehjem. Efter en del debat besluttede Byrådet at der alligevel ikke skulle være plejehjem, hvorfor vi må håbe på, at byrådet snarest starter planlægningen af en bypark og sætter første fase i værk. 

 

Se B&G's ideforslag til bypark