MørdrupvejMørdrupvej, der løber fra Kongevejen mod vest og til Espergærde havn mod syd, har gennem tiderne været Espergærdes mest trafikerede vej. Med byens udvikling og den øgede bilisme er det løbende blevet en farlig vej med risiko for ulykker, hvorfor den gennem årene har været genstand for en konstant livlig debat, hvor Byforeningen  naturligvis har været deltager.

Byforeningen er i 2006 kommet med forslag om, at man kan trafikdæmpe ved at anlægge nogle pladser med en anden belægning blandt andet, hvor Gl. Skovvej munder ud i Mørdrupvej.
Byforeningen har også udarbejdet forslag til et nyt havnetorv, hvor Mørdrupvej munder ud i strandvejen.