Espergærde havn og strand

Espergærdes havn og strand er byens største aktiv og årsagen til at mange mennersker er flyttet til byen og alene af denne årsag er det vigtigt, at der ikke sker forringelser, men gerne forbedringer.

Espergærde Byforening mener at Havnetorvet, havnen, stranden og stejlepladsen udgør et hele og arbejder for at der kan laves en fælles lokalplan for hele området. Byforeningens overordnede synspunkt er, at sejlklubben ikke må bygge nyt klubhus på stranden og at det eksisterende klubhus i stedet skal ombygges og åbne sig for offentligheden, så det kan indpasses med nyt havnetorv og strandpromenade jf. Byforeningens forslag til dette.   

Ligeledes skal der ske forbedringer af fællesarealer herunder en ændring af fiskebutikkens ildelugtende containerareal. Byforeningen arbejder også på, at der opsættes flere borde/bænke og etableres baner for strandspil, så der naturligt opstår aktiviteter. Vedligeholdelse og strandrensning er et stigende problem, som byforeningen gang på gang har bedt kommunen om at varetage langt bedre.