LokalplanerKommunen fysiske udvikling administreres blandt andet via regionsplanlægning, kommuneplaner og lokalplaner. Sidstnævnte kan være en lokalplan for nybyggeri eller ændring af bestående forhold og for særlige sårbare områder, udarbejdes bevarende lokalplaner. F.eks. er der for Mørdrup landsby udarbejdet en bevarende lokalplan og for en del af Snekkersten er der i 2010 udsent forsalg til en bevarende lokalplan.

 

Fælles for disse ”værktøjer” er, at de i en årrække frem fastlægger nogle spilleregler for, hvordan man ønsker at området skal udvikle sig. Espergærde byforening får tilsendt de fleste planer for vores lokalområde, hvorefter bestyrelsen typisk kommer med ris eller ros. 

 

Foreningens indsigelser sendes oftest direkte til byrådet og til lokalaviserne. Som hovedregel har politikerne allerede vedtaget de væsentligste detaljer inden planerne udsendes til offentlig høring, hvorfor demokratiet oftest spiller fallit.

 

Uanset dette, er det dog i enkelte tilfælde lykkedes at ændre en række mindre detaljer, der samlet har forbedret den færdige plan.  Vi har i det efterfølgende samlet en række af vores indsigelser og forslag til forbedringer.