Byforeningen

Byforeningen har siden 1904 været med til at varetage Espergærdes interesser og arbejde for bedre trivsel og en bedre by. Dette har også medført, at vi er blevet en del af områdets historiske udvikling ligesom vi har et tæt samarbejde med blandt andet By og Land i Helsingør, Bevaringsforeningen for Mørdrup Landsby samt Historisk Forening for Espergærde og Omegn. 
 


Byforeningens formål er at varetage Espergærdes almene interesser og arbejde for bedre trivsel og en smukkere by. 

 

Espergærde Byforening blev stiftet i 1904 som en traditionel grundejerforening, der skulle varetage Sydkystens (Espergærde og Snekkersten) interesser.
Som følge af udviklingen ændrede foreningen status til en borger- og grundejerforening og efterhånden som borgerindflydelsen blev lovfæstet, blev det naturligt, at foreningen mere så på lokalplaner, kommuneplaner, miljøsager og lignende overordnede forhold.
Fra omkring 1990 har foreningen mere fokuseret på dialog med kommunen og samarbejdede med områdets andre foreninger.
De senere år har foreningen også udarbejdet planer og forslag med udgangspunkt i bedre trivsel og et bedre bymiljø. En del af disse initiativer kalder vi vores mærkesager.
Det gælder f.eks. et nyt havnetorv, en revitalisering af havnen, stranden og stejlepladsen, en bedre skolestrand og en bypark på cirkuspladsen.
De senere år har Snekkersten fyldt mindre i foreningens arbejde, hvorfor vi i 2010 ændrede navn til Espergærde Byforening, hvis kerneområde er Espergærde, Mørdrup og Tibberup.


Foreningen har i mange år stået for den store Sankt Hans fest på Stejlepladsen med bål, tale og fællessang. En fast tradition er også vores deltagelse i foreningernes dag ”Egegårdstræf” på Egegården og så naturligvis den årlige generalforsamling, hvor vi normalt har inviteret en interessant foredragsholder. Udover disse faste arrangementer forsøger vi at afholde en årlig udflugt.


Under overskriften ”Det mener vi”, vil vi samle artikler og kommentarer, som ikke umiddelbart kan lægges ind under vores normale arbejdsområde og mærkesager.
Artiklerne kan derfor flyve i alle retninger, hvorfor vi ønsker læserne god fornøjelse med håb om, at det kan sætte nogle konstruktive tanker i gang.   
 


Byforeningens bestyrelse har 7 medlemmer, der er på valg hvert andet år. Derudover er der en webredaktør og 3 suppleanter. Bestyrelsen holder ca. 4 møder om året, hvor de overordnede retningslinjer drøftes.  Mærkesagerne og andre pludselig opståede sager behandles typisk af arbejdsgrupper, hvor også folk uden for bestyrelsen deltager.

Foreningen virker uafhængigt af de politiske partier, hvorfor vi frit kan gå i dialog med alle partierne og samarbejde med foreninger i vores lokalområde.

 


 

En del af foreningens arbejde er også, at formidle fortællingen om områdets lokalhistorie, hvorfor vi vil samle en række indlæg om udviklingen eller blot en pudsig historie der fortjener et større publikum. 
Medlemmer og andre, der er interesserede i områdets lokalhistorie er meget velkommen til at sende indlæg til vores webredaktion.