Byforeningen

Byforeningen har siden 1904 været med til at varetage Espergærdes interesser og arbejde for bedre trivsel og en bedre by. Dette har også medført, at vi er blevet en del af områdets historiske udvikling ligesom vi har et tæt samarbejde med blandt andet By og Land i Helsingør, Bevaringsforeningen for Mørdrup Landsby samt Historisk Forening for Espergærde og Omegn. 
 


 

Tirsdag den 21. februar 2017 på Espergærde bibliotek kl 19

Boliger på Mørdrupvej, P-forhold og planer for
den gamle del af Espergærde

Repræsentanter for byrådet deltager og vil fortælle om deres visioner for udvikling af Espergærde,
herunder boliger på Teknisk forvaltnings grund, parkeringsforhold samt deres syn på at få udarbejdet
en overordnet plan for Espergærde mellem Øresund og kystbanen.

 

Alle er velkomne

 

 

Foreningen har i mange år stået for den store Sankt Hans fest på Stejlepladsen med bål, tale og fællessang. En fast tradition er også vores deltagelse i foreningernes dag ”Egegårdstræf” på Egegården og så naturligvis den årlige generalforsamling, hvor vi normalt har inviteret en interessant foredragsholder. Udover disse faste arrangementer forsøger vi at afholde en årlig udflugt.


Under overskriften ”Det mener vi”, vil vi samle artikler og kommentarer, som ikke umiddelbart kan lægges ind under vores normale arbejdsområde og mærkesager.
Artiklerne kan derfor flyve i alle retninger, hvorfor vi ønsker læserne god fornøjelse med håb om, at det kan sætte nogle konstruktive tanker i gang.   
 


Byforeningens bestyrelse har 7 medlemmer, der er på valg hvert andet år. Derudover er der en webredaktør og 3 suppleanter. Bestyrelsen holder ca. 4 møder om året, hvor de overordnede retningslinjer drøftes.  Mærkesagerne og andre pludselig opståede sager behandles typisk af arbejdsgrupper, hvor også folk uden for bestyrelsen deltager.

Foreningen virker uafhængigt af de politiske partier, hvorfor vi frit kan gå i dialog med alle partierne og samarbejde med foreninger i vores lokalområde.

 


 

En del af foreningens arbejde er også, at formidle fortællingen om områdets lokalhistorie, hvorfor vi vil samle en række indlæg om udviklingen eller blot en pudsig historie der fortjener et større publikum. 
Medlemmer og andre, der er interesserede i områdets lokalhistorie er meget velkommen til at sende indlæg til vores webredaktion.