TrafikpolitikForeningen har gennem de sidste mange år arbejdet for at forbedrer trafikforholdene både på mikro og makroplan.

Vi arbejder for en effektiv offentlig transport (bus og tog) og for en trafiksikring af vores veje og flere cykelstier. Et vigtigt punkt for foreningen er, at trafiksikring ikke kun udføres med flere vejskilte og bøder, men at vore vejanlæg og torve udformes arkitektonisk, så vores område får et arkitektonisk løft i stedet for en forringelse.