Gurrehus

gurrehus

 

 

 

 

 

 

Gurrehus' Venner blev dannet i april 2004 med det formål at indrette Kultur- og Formidlingscenter i den kulturhistoriske ejendom Gurrehus beliggende i Gurre, Helsingør Kommune.
I 2011 er Gurrehus Venner omgrupperet og fungerer nu som en arbejdsgruppe under Espergærde Byforening.
 

Det langsigtede perspektiv er fortsat, at Gurrehus ikke skal sælges til privat beboelse, men skal købes og ombygges, så det tjener almene kulturelle interesser. Dette kunne f.eks. være som et udstillingssted og samlingspunkt for den østlige del af Nationalparken "Kongernes Nordsjælland". Dette er mere aktuelt i dag end tidligere da hovedbygningen på Hellebæk Avlsgaard er nedbrændt og derfor er ude af billedet som Formidlingscenter øst i Kongernes Nordsjælland.

Gurrehus Venner arbejder sideløbende med By & Land, Helsingør afdeling for, at den kulturhistoriske bygning skal reddes for yderligere forfald, da den tomme bygning gennem de seneste år flere gange har været udsat for meningsløst hærværk. I øvrigt er salgspris for hovedbygningen pr. oktober 2011 sat til kr. 13 millioner og for staldbygningen 3 mill.

 

Se de 2 projektforslag udarbejdet af "Gurrehus Venner":

Projektforslag for Gurrehus - Kultur- og formidlingscenter 

Projektforslag for Herskabsstalden til Gurrehus - Kultur- og formidlingscenter