Espergærde Centret

  espgc1espgc2

De første bygninger på Espergærde Centret blev indviet 1964 og er siden udbygget mange gange. I 2010 kom endnu en udvidelse med 2 større tilbygninger til Netto og Super Best, så Espergærde i dag er velforsynet med diverse kæder men heldigvis også med en del gode specialbutikker.

 Centeret er kendetegnet ved de røde tegltage, der overordnet holder sammen på de efterhånden mange knopskydninger. På de 2 torve er der dog stadig en god stemning og især på lørdage er der en helt sydlandsk stemning. Alt i alt er vi glade for Espergærde Center, - men der er også en bagside.

Helt bogstaveligt vender centeret bagsiden mod byen, så det første man ser, er de store p-arealer som ikke fremmer bymiljøet. Der er endda rygter om at p-arealerne skal udvides, hvilket Byforeningen ikke ser positivt på. Flere gange har der også været forslag fremme om overdækning af de 2 torve. Byforeningen har sammen med mange andre protesteret mod overdækninger, så dette til dato er undgået.

Ved de seneste udbygninger har Espergærde Byforening været meget skeptiske og ser gerne, at evt. fremtidig butiksudvikling sker andre steder i Espergærde, så byen bliver mere varieret og oplevelsesrig ligesom det er vigtigt at få en spredning af trafikken.