Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Helsingør Kommunes Arkitekturpolitik

I Helsingør Kommunes Arkitekturpolitik fra 2003 står der i indledningen bl.a.

" Vi vil styrke den æstetiske dimension i kommuneplanarbejdet og vi vil styrke formidlingen og rådgivningen om arkitektur og kvalitet. Alt med det fælles mål: At få en endnu smukkere Helsingør Kommune."

I afsnittet om erhvervsbyggeri hedder det endvidere " En smuk virksomhed i smukke omgivelser er ikke alene til glæde for resten af byen - men i høj grad også for virksomhedens eget image, for medarbejdertrivsel og i sidste ende omsætning."

Og endelig er der i samme afsnit fastlagt at "Nogle arkitekturpolitiske mål for erhvervsområderne er:

- at styrke den arkitektoniske kvalitet i såvel eksisterende som nye erhvervsbyggerier
- at rette særlig opmærksomhed mod erhvervsbyggerier med meget synlig placering, f. eks. ved indfaldsveje
- at skabe større helhed i eksisterende erhvervsområder gennem beplantning og koordineret skiltning."

På denne baggrund synes undertegnede, at Helsingør Kommune begår en art "løftebrud", når vi nu skal leve med og se på de nedenfor viste 2 øjeblamager, der er opført for nyligt. Og der skal på det kraftigste opfordres til, at alle gode kræfter sørger for, at Arkitekturpolitikken føres ud i virkeligheden og gør nytte. Så kan kommunen og vi alle få flere kvaliteter svarende til de 2 nedennævnte  "øjeblomster."

 


 

"Hvorfor har kommunen vedtaget en Arkitekturpolitik, når man slet ikke følger den op og bruger den i praksis.
Kommunen skal og kan ikke være egentlige "smagsdommer", men når der kommer forslag, der er decideret uharmoniske og anmassende samt i direkte strid med Arkitekturpolitikken, så må og skal kommunen utvetydigt give afslag.

I forbindelse med behandlingen af de nedenfor viste 2 øjeblamager havde det været passende, at Forvaltningen straks havde givet afslag og fremsendt kommunens flotte hæfte, der i tekst og foto fortæller om den vedtagne Arkitekturpolitik.


Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM