Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Bypark i Espergærde.

B&G tager initiativ til en bypark i Espergærde.

Baggrund
Gennem mange år har der været indlæg ved møder og i pressen, om man kunne forskønne grønningen mellem Mørdrup skole og Mørdrup kirke og f.eks. indrette en BYPARK.

B&G  har også løbende drøftet dette og har gennem det sidste halve år udarbejdet et skitseforslag til en bypark. Foreningens forslag er udsendt til en række foreninger og beboere med en invitation til et møde, hvor vi ville se om der er almen interesse for at skabe et attraktivt friareal midt i Espergærde by.

Hvis der ved mødet er interesse for vores ideer, vil B&G  arbejde videre med sagen og fremsende forslaget til byrådet med et "krav" om, at kommunen bevilger penge til rekreative værdier i Espergærde området, hvilket kommunen ikke tidligere har været flittige til.

Byparkens muligheder
Hoved ideen bag byparken er at skabe et "bakket" terræn på den flade grønning samt få drænet marken, da der ofte ligger et par cm. vand på marken, hvorfor ophold/leg i dag er vanskelige.

En af bakkerne skal være så stor, at børnene i det centrale Espergærde får en rigtig kælkebakke. Ligeledes ønskes en oprensning af den beskidte sø samtidig med en beskæring af en del af de omkringstående træer og buske, så søen bliver en pryd i landskabet i stedet for i dag, hvor det er en gemt grønalge-suppe.

Andre ideer er at skabe et blomsteranlæg, en boldbane, der om vinteren kan omdannes til skøjtebane.
For at der stadig kan komme cirkus til Espergærde har vi ikke planlagt aktiviteter eller beplantning på arealet, hvor cirkus i dag opstiller deres habengut.
Vi har dog ikke lagt ideerne mere fast, end at den øvrige del af befolkningen kan påvirke området i en positiv retning.
For at projektet kan gennemføres økonomisk og for at få politikernes accept vurderer vi, at projektet skal udføres i etaper. Disse etaper skal diskuteres ved fremtidige møder mellem beboerne, lokale foreninger, Teknisk Forvaltning og politikerne.
Indledende møde

For at BYPARKEN kan starte godt op indkalder B&G indkalder til et indledende møde, der vil blive afholdt den 14. Juni 2000 på Egegården. Vi prøver at få så mange med og har foreløbig udsendt invitation til kirkens menighedsråd, skolen, Byggeren, børneinstitutionerne, Søbækgruppen, Mørdrup Bevaringsforening samt naturligvis til repræsentanter for de omkringboende.
Hvordan blev det grønne område til ?
Egentlig er det jo fantastisk, at den store grønning endnu ikke er bebygget. Men vær sikker på, at hvis Espergærdes befolkning ikke smeder NU, vil vi en dag kunne læse i avisen, at byrådet sammen med et entreprenørfirma har udarbejdet et færdigt byggeforslag til området. Erfaringsmæssigt ved vi, at så vil et sådant projekt være svært at stoppe. 

Ved det nylig afholdte Borgermøde i Espergærde gik Venstre således ind for en bebyggelse af området, men heldigvis udtalte vores konservative borgmester Per Tærsbøl meget klart, at han ikke mente det var nogen god ide. Tak for det.
Heldigvis har andre Venstre politikere en mere positiv opfattelse og Søren Larsen udtalte  i HD den 9.dec. 1997. Debatten om at bevare det grønne område opstod i.f.m. planlægningen af det kommende Espergærde Center. Da besluttede Tikøb Sogneråd, at der skulle bevares et stort grønt åndehul tværs gennem den nye bydel … og så var det naturligt at bevare den dejlige, skønne plet grønt, som vi har i dag tværs gennem den hvide by.
Det var en meget visionær tankegang det gamle Tikøb sogneråd havde- og mange tak for det.
 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM