Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Herskabsstalden for folket

Gurrehus´ venner har et godt forslag til medlemmerne af Byrådet: Giv Herskabsstalden til ejendommen Gurrehus tilbage til folket. Hele ejendommen var reelt en gave til det danske folk, da arvingerne efter prins Georg af Grækenland i 1958 overlod den danske stat den prægtige ejendom for en symbolsk betaling.

 Nu er der mulighed for at generhverve den smukke Herskabsstald på sydsiden af Gurrevej og indrette den til formidlingscenter for kultur og natur. Det kræver blot, at byrådsmedlemmerne stemmer for en mindre ændring af det lokalplanforslag der er grundlaget for et ejerlejlighedsprojekt, de skal tage stilling til her i november.

Det er nemt at udskille Herskabsstalden fra det øvrige ejerlejlighedsprojekt. Fysisk ligger Gurrevej mellem Hovedhuset og staldbygningen som en naturlig adskillelse mellem de to bygninger.

Wonderful Copenhagen støtter arbejdet for inddragelse af Gurrehus til oplevelses- og formidlingscenter for kultur og natur med denne udtalelse til Gurrehus´ venner:

Vi har i Wonderful Copenhagen læst jeres brev med interesse. At skabe og udvikle offentlige kulturelle frirum er ikke blot vigtigt for turismen, men også for lokalsamfundet og regionen. Derfor er Wonderful Copenhagen positiv over at se jeres engagement i projektet.’
Vi håber derfor, at I får succes med jeres forehavende, således at Gurrehus kan komme til gavn for mange mennesker fra lokalområdet, såvel som regionen og resten af landet.

 Sprite_6

Herskabsstalden til Gurrehus set fra parken.

 Det er økonomisk overkommeligt at erhverve Herskabsstalden og indrette den til formidlingscenter. Gurrehus´ venner har udarbejdet et projekt med et budget, der viser et udgiftsniveau på knap 8 millioner kr. Vi har søgt Danmarks største fond om beløbet.

Gurrehus´ venner finder at et formidlingscenter i Herskabsstalden kan gå hånd i hånd med et eventuelt kul-turværft. Værftsmuseet og det kommende Søfartsmuseum ved en levende Helsingør havn handler om byen og dens betydning, men Gurrehus kan berette om den historiske dimension i det nordsjællandske landskab, der i nationalparksammenhæng er karakteriseret som Kongernes Nordsjælland.

Gurrehus´ venner inviterede d. 1. oktober til en kulturvandring i området omkring Gurrehus og viste samtidig en udstilling opsat ved den nyistandsatte Storkelade ved Valdemarslund. Efter den velbesøgte kulturvandring er udstillingen nu flyttet til Espergærde Bibliotek. Udstillingen viser på plancher, ophængt på spanske vægge i bibliotekslokalet, de spændende ejendomme i området.

Der er en fortælling om den mest navnkundige bygning, nemlig Gurre Slot. Der er plancher med Gurrehus historie og vekslende udformninger gennem tiderne og en planche der viser hvordan den tager sig ud i dag. Der vises en fortælling om vangerne ved Gurre slot, hvor de kongelige heste holdt til. Desuden omfatter udstillingen de nærliggende historiske bygninger, Marianelund og Valdemarslund med Storkeladen.

Endelig vises Gurrehus´ venners store vision:
Inddragelse af hele ejendommen til formidlingscenter og den lille vision: Formidlingscenter i Herskabsstalden. Det er denne vision vi nu arbejder for og som beder om støtte til.

Se udstillingen på Espergærde Bibliotek og hvis du sympatiserer med projekt Herskabsstald vil Gurrehus'  venner  være glade for at få en tilkendegivelse.

Det kan ske ved at kontakte sekretariatet på mailadressen jura@mariannejacobi.dk.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM