Om os

Foreningen holder Borgermøder om mange forskellige emner. I møderne deltager både byråds- og landspolitikere samt eksperter. Møderne holdes på Espergærde Gymnasium og på Espergærde Bibliotek.

Foreningen har i mange år stået for den store Sankt Hans fest på Stejlepladsen med bål, tale og fællessang. En fast tradition er også vores deltagelse i foreningernes dag ”Egegårdstræf” på Egegården og så naturligvis den årlige generalforsamling, hvor vi normalt har inviteret en interessant foredragsholder. Udover disse faste arrangementer forsøger vi at afholde en årlig udflugt.

Hvem sidder i Byforeningens bestyrelse?

  • Formand Keld Olsen
  • Kasserer Lisbeth Thye
  • Sekretær Peter Frederiksen
  • Bestyrelsesmedlem Kjeld Damgaard
  • Bestyrelsesmedlem Anne Christine Helms
  • Bestyrelsesmedlem Stig G Lund
  • Bestyrelsessuppleant Sven Raagaard

Velkommen

Byforeningens formål er at varetage Espergærdes almene interesser og arbejde for bedre trivsel og en smukkere by. 

Espergærde Byforening blev stiftet i 1904 som en traditionel grundejerforening, der skulle varetage Sydkystens (Espergærde og Snekkersten) interesser.
Som følge af udviklingen ændrede foreningen status til en borger- og grundejerforening og efterhånden som borgerindflydelsen blev lovfæstet, blev det naturligt, at foreningen mere så på lokalplaner, kommuneplaner, miljøsager og lignende overordnede forhold.
Fra omkring 1990 har foreningen mere fokuseret på dialog med kommunen og samarbejdede med områdets andre foreninger.
De senere år har foreningen også udarbejdet planer og forslag med udgangspunkt i bedre trivsel og et bedre bymiljø. En del af disse initiativer kalder vi vores mærkesager.
Det gælder f.eks. et nyt havnetorv, en revitalisering af havnen, stranden og stejlepladsen, en bedre skolestrand og en bypark på cirkuspladsen.
De senere år har Snekkersten fyldt mindre i foreningens arbejde, hvorfor vi i 2010 ændrede navn til Espergærde Byforening, hvis kerneområde er Espergærde, Mørdrup og Tibberup.

Arrangementer

Foreningens vigtigste arrangementer er de offentlige møder, som der i de senere år har været flere af. ”Endnu et borgermøde arrangeret af Espergærde Byforening” har således været sloganet for de store møder som foreningen har stået bag - især på Espergærde Gymnasium. Udover disse møder har foreningen arrangeret rundvisninger og byvandringer, men p.g.a. Covid 19 er flere af disse desværre ikke blevet gennemført det sidste halve år. Tidligere har foreningen også stået bag Sankt Hans festerne på Kirkestranden, men har de seneste år kun været med som medarrangør.

Det mener vi

Under overskriften ”Det mener vi”, vil vi samle artikler og kommentarer, som ikke umiddelbart kan lægges ind under vores normale arbejdsområde og mærkesager.
Artiklerne kan derfor flyve i alle retninger, hvorfor vi ønsker læserne god fornøjelse med håb om, at det kan sætte nogle konstruktive tanker i gang.

Bestyrelse og vedtægter

Byforeningens bestyrelse har mellem 3 og 7 medlemmer, der er på valg hvert år. Desuden vælges to suppleanter. Bestyrelsen holder møde efter behov, men ofte op til 8-10 gange årligt, men flere ad hoc sager behandles også via mailudveksling. Mærkesager og andre pludseligt opståede sager, behandles også af arbejdsgrupper, hvor også folk udenfor bestyrelsen deltager.

Foreningens virker uafhængigt af de politiske partier, hvorfor vi frit kan dialog med alle partierne samt samarbejde med foreninger i vores lokalområde.

Foreningens vedtægt ajourføres jævnligt – se den gældende vedtægt her.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM