Arrangementer

Vælgermøde om "Espergærdes trafik. Og 2500 flere indbyggere i Espergærde" tirsdag 2. november kl 19-21.15.

Mød op på Espergærde Gymnasium og hør direktør for Cyklistforbundet Klaus Bondam indlede om trafik og trafiksikkerhed og lyt til byrådskandidaternes synspunkter herom. Desuden vil mødet handle om, hvad det betyder for Espergærde i øvrigt med de mange flere beboere i de kommende år både når det gælder trafik, kultur-, fritid- og institutionstilbud mv. Byforeningen har tilsagn om at følgende indbudte byrådskandidater deltager:

Christian Holm Donatzky (B); Claus Christoffersen (A); Jørgen Bodilsen (Ø); Mette Lene Jensen (D); Michael Mathiesen (C)

Foreningens vigtigste arrangementer er de offentlige møder, som der i de senere år har været flere af. ”Endnu et borgermøde arrangeret af Espergærde Byforening” har således været sloganet for de store møder som foreningen har stået bag - især på Espergærde Gymnasium. Udover disse møder har foreningen arrangeret rundvisninger og byvandringer, men p.g.a. Covid 19 er flere af disse desværre ikke blevet gennemført det sidste halve år. Tidligere har foreningen også stået bag Sankt Hans festerne på Kirkestranden, men har de seneste år kun været med som medarrangør.


Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM