Arrangementer

COVID 19

På grund af Covid 19-situationen er flere arrangementer blevet aflyst/udskudt, men da situationen fortsat er uafklaret, er der ikke fastsat nye datoer.

Foreningens vigtigste arrangementer er de offentlige møder, som der i de senere år har været flere af. ”Endnu et borgermøde arrangeret af Espergærde Byforening” har således været sloganet for de store møder som foreningen har stået bag - især på Espergærde Gymnasium. Udover disse møder har foreningen arrangeret rundvisninger og byvandringer, men p.g.a. Covid 19 er flere af disse desværre ikke blevet gennemført det sidste halve år. Tidligere har foreningen også stået bag Sankt Hans festerne på Kirkestranden, men har de seneste år kun været med som medarrangør.


Borgermøde og Årsmøde

Tirsdag den 15. september 2020, kl. 19.00 holder Espergærde Byforening Borgermøde på Espergærde Gymnasium om emnet ”Affaldshåndtering”. En repræsentant for Forsyning Helsingør” vil forklare mødedeltagerne hvad den nye affaldshåndtering går ud på – samt svare på spørgsmål.

Efter Borgermødet har Espergærde Byforening årsmøde. Her aflægges beretning (v/ formand Keld Olsen), regnskab samt behandles forslag til vedtægtsændring. Endvidere valg til bestyrelsen.

Arrangement start: 2020-09-15 19:00:00
Sted: Espergærde Gymnasium

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM