Byforeningens formål og virke

Espergærde Byforening er en upolitisk forening, som varetager Espergærdes interesser og arbejder for bedre trivsel og en bedre by! Vi arbejder for at skabe borgerinddragelse og dialog mellem foreningen og myndigheder, samt arbejder for planlægningen af den fysiske udvikling (kommune- og lokalplaner), så der tages hensyn til miljø og trivsel.

Vi arbejder også for tidssvarende hensyn til enkeltpersoners og minoritetsgruppers rettigheder og interesser. Vi arrangerer borgermøder og debatmøder med lokalpolitikere.

Espergærde Byforening arbejder med kommunens planlægning, som lægger rammerne for de næste mange års udvikling af Espergærde. Det gælder Planstrategi, Kommuneplan, lokalplaner, men også f.eks. kommunens bosætnings- og boligpolitik, cykelpolitik, borgerinddragelsesplaner osv. Espergærde Byforening er i kontakt med byrådets politikere og andre foreninger. Byforeningens svarer på høringer om kommunens mange planer. Byforeningen afholder Borgermøder om de vigtigste spørgsmål i kommunen. Og Byforeningen er aktiv i den lokale verdenspresse. Du kan også følge debatten på Facebook, anmod om medlemskab af gruppen “Espergærde Byforening”.

Espergærde Byforening har tidligere også arbejdet for: 

  • Bevarelse af Espergærdes oprindelige stationsbygning; tunnel under Kystbanen i Egebæksvang; 
  • friholdelse af byggeri omkring bypark-området ved Mørdrup Kirke; 
  • havnetorvet, hvor Byforeningen har bidraget med ideer til anvendelse af området, og foreningen gav i 2018 tilskud til et platantræ og endelig genetablering af legeplads i skoven. 
  • En løbende opgave er at sikre, at de bænke, der er sat op forskellige steder i området bliver vedligeholdt. Bænkene er tegnet og udformet af Byforeningen.

Har du gode idéer eller bobler af aktiviteter, så hold dig ikke tilbage. Deltagelse i møder og debatter er ligesom en indmeldelse i foreningen med til at støtte op om foreningens arbejde.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM