Årsmøde i Byforeningen 31. marts

Espergærde Byforening afholder ordinært Årsmøde torsdag 31. marts 2022 på Espergærde Gymnasium.

Årsmødet starter kl 19 med et borgermøde, hvor borgmester Benedikte Kiær indleder om: ”Hvad kan Espergærde forvente af det nye Byråd og borgmesteren i valgperioden ?”
Tidligere byrådsmedlem Jan Ryberg er opponent.

Efter en pause hvor Byforeningen byder på lidt at drikke afholdes selve Årsmødet kl 20.30 til 21.15.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM