Seneste artikler fra Byforeningen

14. september 2020
Indkaldelse til årsmøde i Espergærde Byforening 15. September 2020

HUSK! Mailadresse til Byforeningens formand Keld Olsen er: formand@byforening.dk. Årsmøde (Indkaldt første gang til afholdelse den 31. marts, men aflyst pga. Corona) Du inviteres hermed til Espergærde Byforenings årsmøde:Tirsdag 15. september kl. 19 i Espergærde […]

Læs artikel
14. september 2020
Mindeord om foreningens tidligere formand Henrik Gullaksen

Henrik Gullaksen døde lørdag morgen, 97 år gammel. Han boede det sidste år på et plejehjem i Svendborg, men vil huskes for sine mange år i Espergærde, hvor han var en yderst engageret borger og […]

Læs artikel
14. september 2020
Bemærkninger til høring af lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest

Espergærde Byforenings bemærkninger til Helsingør kommunes høring af forslag til lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest Det er ønskeligt, at der skabes arbejdspladser i Espergærde og Espergærde Byforening ser positivt på, at Trelleborgs ønske om […]

Læs artikel
14. september 2020
Byforeningens indlæg om spildevand i Espergærde

Forsyning Helsingør vil først i 2024 have begrænset udledningen af urenset spildevand fra Espergærde renseanlæg. Det er Forsyning Helsingørs tidsplan. Men ombygningen af renseanlægget vil - med licitation efter EU-reglerne - kunne gennemføres inden sommeren […]

Læs artikel
14. september 2020
Ønsker til planstrategi for Espergærde

Keld Olsen har som formand sendt disse synspunkter til kommunen med ønsker til planstrategi for Espergærdes og kommunens fremtidige udvikling:  Vigtigste mærkesager for Espergærde og for kommunen generelt?  Espergærde: 1. Social sammenhængskraft i bred forstand […]

Læs artikel
14. september 2020
Informationsmøde om HH tunnelen

4 november 2019 blev der afholdt et informationsmøde om HH tunnelen på Espergærde Gymnasium 4/11 samledes borgerne i Espergærde og det øvrige Helsingør kommune for at blive klogere på en skitseret motorvejs- og jernbanetunnel til […]

Læs artikel
14. september 2020
Må vi be´om en harmonisk byudvikling!

Helsingør Dagblad havde i sidste uge en fyldig reportage om byrådets vedtagelse af en bosætnings- og boligpolitik. Tak for det. Der blev plads til at referere hele fem af de otte høringssvar fra foreninger og […]

Læs artikel
14. september 2020
Espergærde Byforenings bemærkninger Helsingør kommunes Miljøvurdering

Espergærde Byforenings bemærkninger til Helsingør kommunes Miljøvurdering og forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026, som er sendt i offentlig høring med svarfrist den 19. august 2019. Forslag til tillæg 7 indebærer, at spildevand […]

Læs artikel
14. september 2020
Espergærde Byforenings bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 52

Helsingør kommunes fornyede forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til kommuneplan 2013 -2025 og forslag til kommuneplan 2019 af den 29. april 2019, boligområde ved Søbækken i Espergærde. Indledning Espergærde Byforening støtter, at der i en del […]

Læs artikel
24. marts 2018
Espergærde i dag og i fremtiden: Møde med Christian Holm Donatzky 4. april

Espergærde Byforening har inviteret Christian Holm Donatzky til at gøre rede for sine ønsker og planer for fremtidens Espergærde. Hvor meget skal der bygges i fremtiden. Skal vi have tæt/høj bebyggelse i det gamle Espergærde. […]

Læs artikel

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM