Byforeningens kritik af nedrivning af huset på Strandvejen 127

af Keld Olsen

Espergærde Byforening udtaler sig sædvanligvis ikke om forslag til kommuneplan eller lokalplan udenfor Espergærde. Men den påtænkte nedrivning af bygningen på Strandvejen 127 i Skotterup kan få betydning for nedrivning af bevaringsværdige bygninger i Espergærde. Espergærde Byforening skal derfor udtale følgende:
Strandvejen 127 i Skotterup ligger mellem området for den bevarende lokalplan for Snekkersten og det område, som en bevarende lokalplan for Espergærde må forventes at omfatte. Der bør også for Skotterup udarbejdes en bevarende lokalplan. Såfremt en sådan bevarende lokalplan havde været udarbejdet, må det formodes, at der ikke ville blive givet tilladelse til en nedrivning af Strandvejen 127.
Espergærde Byforening finder det uheldigt at nedrive bygninger, som er klassificeret som bevaringsværdige og vurderet til at have SAVE-værdierne 1-4.

Sagen understreger nødvendigheden af at få udarbejdet bevarende lokalplaner. Dette har længe været særdeles påkrævet i "det gamle Espergærde" (området mellem Kystbanen og Øresund). Espergærde Byforening opfordrer til at dette arbejde fremmes mest muligt. Espergærde Byforening medvirker gerne hertil med fornødent lokalkendskab mv.

På denne baggrund skal Byforeningen anbefale, at der gives afslag på ansøgning om nedrivning af hovedhuset på Strandvejen 127.
Afslutningsvist skal Byforeningen gøre opmærksom på, at entydige og klare retningslinjer alt andet lige vil lette den kommunale sagsbehandling. Det anbefales derfor, at det som udgangspunkt ikke er lovligt at nedrive bygninger med SAVE-værdi 1-4. Dermed vil potentielle købere vide, at det ikke kan ske, med mindre de ekstraordinært får tilladelse til det. Endvidere burde der forud for behandlingen af en nedrivningssag foreligge en kvalificeret rapport om bygningen, hvori er beskrevet bygningens kulturhistoriske, arkitektoniske og beliggenhedsmæssige kvaliteter.
Dermed minimeres risikoen for politisk stormvejr i sådanne sager.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM