Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Bygningsforbedringsudvalget genopstår

Tidligere kunne husejere få økonomisk hjælp til særlige bygningsopgaver, hvilket dog stoppede i 2009. Det er denne ordning der starter igen jf. byrådsbeslutning december 2010.

Økonomiske midler

Kommunen har endnu ikke overblik over hvilket beløb udvalget har til disposition, men tidligere havde man ca. 3- 5 millioner.

Tilskuddet kan kun gives til tag, facader, vinduer etc. dvs. klimaskærmen. Som udgangspunkt gives huset til huse i bevaringsklasse 1-4. Hvis der er behov for at forbedre andre dele af en bygning, skal Byfornyelseslovens generelle støttemuligheder tages i anvendelse.

Bemærk at der kun støtte til istandsættelsesprojekter, der vedligeholder eller højner en bygnings bevaringsværdi.

Bemærk at støtten ikke er et lån, men et kontant tilskud til husejeren, så han i princippet ”præmieres” for at holde sin bevaringsværdige bolig i god stand, så eftertiden også kan  glæde sig over vores smukkeste huse.

Der er ikke noget øvre loft på tilskuddet, men I Helsingør har der ikke været beløb over 500.000.

 huse_arkiv
Hvordan søger man tilskud

Hvis en husejer f.eks. har et hus i bevaringsklasse 3 og ønsker nye originale vinduer, kan han eller hans arkitekt kan søge støtte på max. 1/3 af de totale udgifter. Sammen med ansøgningen skal der medsendes et projekt og mindst 2 håndværkertilbud.

Støtten til den enkelte ejer ydes som et kontant tilskud, som bliver deklareret på ejendommen.

Tidligere er også eksempler på huse i klasse 4 (f.eks. Roligheds Alle 10), der er købt som nedslidte huse til håndværkerpris. Efter købet har man fået tilskud, hvilket kan tolkes som ”spekulation”.

Der er også eksempler på huse der har fået tilskud på huse i klasse 4 og som ikke kan ses fra offentlige rum. I sådanne tilfælde kan huset måske have en reduceret bevaringsinteresse for almenvældet og tilskuddet må vurderes som en ”gave” til husejeren, hvilket underminerer støtteordningens egentlige formål.

Udvalgets sammensætning.

Udpegning af medlemmer sker ifølge byfornyelseslovens § 31 og skal bestå af 5 medlemmer. Udvalget hører administrativt under Center for Ejendomme og p.t. er ejendomsudvalgets formand Jørgen Lysemose født medlem. Derudover har man bedt repræsentanter for grundejerinteresser og bevaringsinteresser om at melde sig. Fra By & Land Helsingør er udpeget arkitekt bo Fischer og suppleant Jan Arnt som faglige konsulenter til varetagelse af bevaringsinteresserne.

For Espergærde Byforening har man indstillet arkitekt Peter Frederiksen til varetagelse af grundejerinteresserne, men har endnu ikke fået tilbagemelding fra kommunen. Da der i Helsingør er flere bevaringsværdige huse og dermed flere grundejerinteresser, kan det godt blive svært for Espergærde Byforening at få sæde i udvalget. 

 

  

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM