Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Design i det offentlige rum

I Espergærde byforening har vi gennem årene ofte sat focus på design i det offentlige rum.

Det vil vi fortsætte med at gøre, fordi det ikke er ligegyldigt, hvordan vore omgivelser generelt designes og håndteres. Hvorfor begejrstres vi og føler os godt tilpas når vi kommer til klassiske byer i Italien og Frankrig, eller til Dubrovnik, Prag, Amsterdam eller til Helsingør?

Der er smukke huse og klassiske bygninger med flotte torvepladser etc. vil man umiddelbart sige – men det er vel netop helheden og samspillet mellem bygningerne, vej- og pladsbelægninger, byrumsinventar og beplantninger etc. der gør, at der er en naturlig harmoni, som vi alle værdsætter.

I vort lokalområde har Helsingør by har gennem mange år været berømmet for sin forbilledlige diskrete og gennemarbejdede skiltning og renoverede butiksfacader.

I Espergærde udførte Kommunen for et par år siden ny vejbelysning overalt ( bortset lige fra Strandvejen – men her skulle udskiftning være på vej!) Den gamle dominerende og uøkonomiske vejbelysning blev udskiftet til det funktionelle og smukke ”Københavnerarmatur”, som giver et helt andet behageligt og energibesparende lys.

Vi vil gerne sætte focus på byrumsinventar og vejændringer m.v. fordi det er velkendt, at Kommunens økonomi er hårdt trængt i disse år. Derfor kan man frygte, at man fra offentligt hold utvivlsomt focuserer snævert på anlægsudgiften her og nu – fremfor at focusere på totaløkonomien ved byrumsprojekter o.l. Dette vil konkret sige, at man fra offentligt hold ser sig tvunget til f.eks. at udforme vejheller og vejopdelinger med betonkantsten med et plant areal imellem, der permanent vil være fyldt med højt ukrudt. Dette er ikke smart, da enhver Kommune fremover skal spare hårdt på drift og vedligehold.

Løser man vejheller og vejopdelinger m.v. med garnitkantsten – og evt. gerne afrundet (som på medfølgende foto fra Frederiksberg Kommune) samt med chaussesten på  et svagt heldende niveau og evt. med vedbend i midten får man både en vedligeholdelsesfri, langtidsholdbar, funktionel og smuk løsning.

Et ydtryk for meget praktisk her og nu løsning på skilteopsætning kan ses på foto fra Strandvejen, hvor man har fæstnet så mange divergerende skilteplader som næsten muligt på en stander!

ER det god og klar kommunikation – og god design? Kan det løses bedre?

Et andet eksempel på meget praktisk kommunikations-design! er de kraftige rødmalede felter ved forgængerovergange på Strandvejen. Er det god og klar kommunikation, kan det tåle vand, sne og vejsalt og hvornår skal det opmales igen – er det smukt i gadebilledet? Kan det løses bedre?

Har læserne eksempler på hhv. god og dårlig design i det offentlige rum, modtager vi meget gerne eksempler – m.h.p.generelt at fastholde og udbygge den standard, der for mange år siden blev grundlagt i Helsingør, bl.a takket være Kommunens Tekniske Forvaltning og arkitekt Per Godtfredsen.

offentlig design 003

 

offentlig design 007

 

offentlig design 010

 

offentlig design 011 

offentlig design 013 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM