Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Kjeldsbjerggaard skal istandsættes

Kjeldsbjerggaards beboelsesbygninger skal istandsættes

B&G har i en årrække haft en tro på og næret et itv. uopfyldt håb om, at den bevaringsværdige hovedbygning på Kjeldsbjerggard ville overleve tidens tand.

Med hjælp fra Danmarks Naturfredningsforening kan følgende kendsgerninger oplyses.

Jordbrugskommissionen for Region Hovedstaden har den 24 september 2008 besluttet, at der i henhold til Landbrugsloven og Bekendtgørelse nr. 698 af 21 juni 2007 gives påbud om istandsættelse af beboelsesbygningen således, at den igen kan anvendes til helårsbeboelse, og bopælspligten kan blive opfyldt.
Fristen for opfyldelse af påbuddet sættes til 12 måneder.

Ejendommens ejer har ved advokat Anders Drachmann påklaget påbuddet til Fødevare-Erhverv, som 24 marts 2009 afviser klagerne.
Efterfølgende har Jordbrugskommissionen fastholdt påbuddet - dog med
ny frist for efterkommelse til 1 marts 2010.
Konsekvensen ved evt. at ignorere påbuddet er, at sagen uden yderligere varsel vil blive overdraget til Nordsjællands Politi med anmodning om bøde og dagbøder indtil forholdet er lovliggjort.

B&G har altså sammen med alle andre interesserede håb om, at den efterhånden temmelig miserable hovedbygning - se medfølgende foto fra april 2009 - ikke får lov at forfalde totalt. Kommunen er orienteret
i sagen, men har ingen muligheder for at gribe direkte ind.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM