Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Kulturmiljø på Gl. Strandvej 227 i fare

tvilling_land

Tvillingehusene set fra landsiden

På Gl. Strandvej 227 A + B i Espergærde ligger endnu 2 feriehuse opført som tvillingehuse i 1910 og 1911. Husene er hver på kun omkring 30 m2 og holdt i et enkelt formsprog og farvevalg, der beriger strandens miljø i modsætning til nutidens ”sommerhuse” der oftest er store helårshuse og sjældent indpasses i naturen. De 2 huse har fået bevaringskarakter 3 i SAVE skala 1 til 9, hvor 1 er bedst. Den gode karakter er ikke på grund af husenes arkitektur, men mere deres tilpasning til området og det kulturhistoriske.  

De gule tvillingehuse har samtidig en lidt atypisk byggemetode med T-jern og felterne (tavl) mellem disse er udført som en slags elementer af beton blandet op med strå eller kork. Ligeledes har der været flere ejere, der har drevet det til lidt af hver, hvilket lokalhistoriker Kjeld Damgaard har lavet en mere dybdegående artikel om, som kan læses andetsteds på byforeningens hjemmeside.

Om tvillingehusene kan man sammenfattende sige, at de beriger området og gemmer på en interessant lokalhistorie og kan opleves som et fint kulturhistorisk miljø, som er ved at forsvinde, hvilket gør dem bevaringsværdige for eftertiden.  

Den nye ejer Steen Risør ønskede da også oprindeligt, at bevare de 2 huse ved at modernisere disse og opføre en større bygning mellem disse. Umiddelbart ville man nok have spoleret områdets kulturhistorie ved dette indgreb, men da husene ligger for tæt på stranden protesterede naboerne. Den nye ejer ser derfor ingen anden mulighed end at bygge et stort hus længere tilbage på grunden og rive de 2 gule feriehuse ned. I skrivende stund er der ikke givet tilladelse til dette.

Kan husene bevares
By & Land Helsingør blev tidlig opmærksom på ovenstående og foreningens formand Jens Kirkegaard kontaktede Espergærde Byforening om vi sammen kunne gøre noget. Dette resulterede i flere gode samtaler og mails frem og tilbage mellem de 2 foreninger. Også kommunens museumsinspektør Lars Bjørn Madsen var med over.

By & Land skrev til kommunen, at de to tvilling huse repræsentanter et stykke lokal kulturhistorie, der sagtens kan bestå og let kan integreres i et nyt sammenhæng, på den allerede ryddede grund hvorfor ejendomsudvalget skulle afslå ejerens nedrivnings ønske og i stedet give ejeren en dispensation, hvor man ikke skulle medregne de to små ”lystejendomme” i udnyttelsesgraden.
Byforeningen er ikke helt enig i dette og ønsker i den aktuelle sag ikke, at give en ny ejer mulighed for at overbygge en grund for at bevare 2 ældre feriehuse. Vores holdning er dog ikke ultimativ, såfremt der kunne findes et rimeligt kompromis.

By & Land og Byforeningen drøftede derfor alternative placeringsmuligheder. Både frilandsmuseet, Stejlepladsen i Snekkersten og Jarlens grund blev drøftet. Jarlens Grund er nok den mest naturlige, da denne jo kun ligger få hundrede meter mod nord. Hver gang strandede vi dog på om man kunne flytte ”nissen” med, dvs. det der i dag gør husenes nuværende område til et spændende område med sin egen charme.

Hvem skal betale
Udover problemet med at flytte noget kulturhistorisk til et nyt sted, så presser nogle centrale spørgsmål sig på. Nemlig:

Hvem skal betale flytningen. Der er vel kun den nye ejer Steen Risør, da kommunen ikke er økonomisk veldrevet. Steen Risør formodes at have tjent hovedparten af sine penge indenfor typehuse og de 2 tvillingehuse er jo tidlige eksempler på typehuse. Dette kunne måske være medvirkende til hans positive interesse. Vi ved det ikke og har ikke drøftet spørgsmålet med ham.
Hvis de to tvillingehuse nedrives og opstilles på Jarlens grund, hvor skal de så opstilles på grunden, da der allerede er opstillet en del små skure. En nærmere analyse af grunden formodes at kunne give et positivt svar på dette. 

Hvis man både kunne finde placeringen og økonomien til flytning og genopførelse, hvad skal de 2 feriehuse så bruges til. Og hvem skal betale de løbende driftsomkostninger. Måske kunne dette være jolleforeningen, der allerede holder til i området. Evt. kunne brugerne også være vinterbadere, der kunne bygge omklædning, sauna med mere.  Eller en helt tredje forening.

Alt dette bør drøftes videre ikke mindst af kommunen. Men det haster, for der er næppe mange af denne slags huse tilbage, da små oprindelige feriehuse længe har været en truet art i det moderne Danmark.

 

tvilling_vand

 Tvillingehusene set fra vandet

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM