Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Nyt fra Bygningsforbedringsudvalget

Det nye Bygningsforbedringsudvalg har holdt sit første møde den 5.9.2011 med gennemgang af ca. 30 projekter.
Formålet med udvalgets møde er, at vurdere og indstille økonomiske tilskud til husejere, der skal udføre bygningsforbedrende arbejde på deres bevaringsværdige ejendomme, der mindst skal have en bevaringsklasse fra 1-4 ud af 9 klasser. 

 

bevaringsvhusBevaringsværdigt hus.

Økonomi
Byrådet har afsat 3.5 million eller helt præcis 3.590.000 kr. til bygningsforbedringsformål. 
Udvalget havde fået ca. 30 projekter til vurdering, hvoraf mange var ringe belyst eller på anden måde ikke opfyldte kravene til at få tilskud. Flertallet af huse, der fik tilskud lå i bevaringsklasse 3 og 4 og fik tilskud til forbedringer af facader og vinduer. Der gives i det efterfølgende eksempler på huse der fik tilskud.

  • Hus (bevaringsstatus 3) opført 1750 fik 12.000 kr. til istandsættelse af bindingsværk i gavle.
  • Hus (bevaringsstatus 4) opført 1923 fik 214.000 i tilskud til facaderenovering, renovering af vinduer og energiforbedring.
  • Hus (bevaringsstatus 4) opført 1900 fik 106.000 i tilskud til etablering af omfangsdræn, pumpebrønd og isolering af kælder.   Tilskuddet er naturligvis for at mur og træværk ikke skal forfalde, men tilskuddet vurderes lidt problematisk, da ydelserne er almindelig tekniske forbedringer og vedligeholdelse, der måske ikke skal betales af den offentlige kasse og slet ikke når det kun er i bevaringsklasse 4.
  • Hus (bevaringsstatus 3) opført 1928. Her blev tilskud til pumpebrønd afvist, selv om det var klasse 3. Til gengæld blev der ydet tilskud kr. 38.000 til reparation af tag og grater og istandsættelse af vinduer.
  • Hus (bevaringsstatus 4) opført 1923 fik 16.000 til skorsten, reparation af en facade samt behandling med jernvitiriol af nogle sålbænke.

  
Tilskud skal ikke betales tilbage
Tilskuddet er ikke et lån, men et kontant tilskud til husejeren. Tilskuddet gives ifølge reglerne derfor også kun til istandsættelsesprojekter, der vedligeholder eller højner en bygnings bevaringsværdi.
Når man gennemgår de huse, der har fået tilskud kan man enkelte gange godt være lidt i tvivl om der er tale om almindelig vedligeholdelse eller blot en tiltrængt reparation, da husejeren tidligere ikke har udvist rettidig omhu, ja faktisk sjusket med den mest basale vedligeholdelse. 

Tilskud til disse gråzoner kan nok ikke helt undgås.
Tilskuddet ydes først når det pågældende arbejde er afsluttet og faktura foreligger.

 
Udvalgets sammensætning.
Udvalget hører administrativt under Center for Ejendomme, hvor ejendomsudvalgets formand p.t. er Jørgen Lysemose er født medlem. Derudover deltog Per Sloth fra byrådet, Peter Knudsen og Birger Schmidt repræsenterende grundejerinteresser og endelig Bo Fischer fra By & Land, der repræsenterer Bevaringsinteresser.
Espergærde Byforening har tidligere sendt ansøgning ind om at repræsentere grundejerinteresse, hvilket desværre ikke er efterkommet. Dette til dels, da byforeningen var for sent ude.

 

    

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM