Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

10 gode grunde..

10 gode grunde til at protestere mod byggeri på Cirkuspladsen

Inspiration til medlemmer og andre, der vil støtte protesterne mod byggeri af enhver art på Cirkuspladsen i Mørdrup

1. Området bør fastholdes som bypark, således at der også om 20 eller 50 år er et grønt åndehul i midten af den bebyggelse, som med tiden kun bliver mere og mere tæt.

2. Området fungerer idag som aflastning for Skolefritidsordningen (SFO) ”Mørdråben”, der i høj grad mangler plads.

3. Cirkuspladsens naboer og andre med interesser i området er tidligere blevet lovet at skulle deltage i en planlægningsproces for området. De bliver nu overhalet indenom af dette forslag.

4. Byrådets egen planlægning, der kun er tre (3) år gammel, nævner ingenting om bebyggelse så arealet - tværtimod står der tydeligt at området skal være bypark.

5. Byrådets salamimetode indebærer, at man skærer en skive hele tiden. Først røg der en bid til det gamle Søbæk Fritidshjem, dernæst er SFOen blevet lovet et hjørne. Snart kommer Centret og beder om flere P-pladser - og nu står byrådet med en plan om at bruge halvdelen af området til plejehjem. Salamimetoden er den sikre vej til at udnytte området 100 %.

6. Hvis halvdelen af arealet anvendes til plejehjem, reduceres mulighederne for at indrette og anvende det resterende areal til de mange fornuftige formål, der enten allerede er i gang eller formål, som er blevet foreslået bl.a. af B&G. Foruden plads til cirkus m.v., så er der tale om forslag som f.eks. kælkebakke, skøjtebane, hække-labyrint, legeplads, bænke, basketballbane, beplantning, frilægning af søen m.v.

7. Et plejehjem kan udmærket placeres andre steder, også med nærhed til center, staion m.v., f.eks. på det nuværende areal, der udgøres af Villa Helle og Dagcenteret Oasen.. De nuværende faciliteter i Villa Helle vil uden problemer kunne placeres andre steder, og dagcenteret Oasen står alligevel overfor en stor renovering. 

8. Hvis man genåbnede Poppelgaarden i Snekkersten som almindeligt plejehjem i stedet for at benytte de udmærkede faciliteter til midlertidige boliger og venteboliger for ældre, så kunne man der få plads til et betydeligt antal ældre, som hellere end gerne ville blive i Snekkersten, fremfor at komme til enten Helsingør eller Snekkersten. På den måde løste man to problemer med et slag: Dels fik man atter et plejehjem i Snekkersten, dels blev behovet i Espergærde formindsket. De eksisterende ventepladser på Poppelgaarden kan placeres hvor som helst, da der er tale om ophold, der som oftest max. varer 3 måneder.

9. Et byggeri tæt op af Mørdrup Kirke, vil ødelægge de æstetiske indtryk af kirken og dens omgivelser.

10. Byrådet planlægger for fire år ad gangen i de såkaldte kommuneplaner. Skal befolkningen fremover have tiltro til disse planer, må man i langt højere grad kunne forlange, at de bliver overholdt. Hvis man ikke kan planlægge kun fire år frem i tiden, kan man ligeså godt lade være.

 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM