Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Cirkuspladsen skal fredes

Åbent brev til Helsingør Kommunes Social- og Sundhedsudvalg

Cirkuspladsen i Espergærde skal fredes for bebyggelse.
Et gammelt mundheld siger, at den der tier, samtykker.
Derfor tier B&G ikke, når kommunen foreslår byggeri på cirkuspladsen, men foreslår, at den eksisterende cirkusplads i Espergærde fredes for bebyggelse.

B&G mener, at det store grønne område allerede i dag er et vigtigt åndehul, der gør, at byen ikke er én stor trøstesløs bebyggelse.

Betydningen af dette centrale åndehul vokser med stigende bygningstæthed, en udvikling, der må forventes og forudses. Yderligere er vi sikre på, at opføres der først et større byggeri på arealet, vil dette danne præcedens i årene frem, trods meldinger om det modsatte i dag. Den eksisterende cirkusplads i Espergærde er det sidste større grønne område i det centrale Espergærde.

Pladsen kan rumme cirkus, hvilket sker flere gange hvert år, og den mulighed skal ikke forsvinde. Vi ser gerne en stor flot park med cirkusmulighed på stedet.

Byen har behov for en bypark med gode oplevelsesmuligheder og aktiviteter i et attraktivt have-/parkmiljø. Det ville yderligere højne kvaliteten af centret, kirken og omgivelserne. B&G er enig i, at der skal bygges såvel plejehjem som dagcenter og beskyttede boliger, og at specielt de beskyttede boliger skal ligge centralt, men det skal bare ikke gå ud over det sidste centralt placerede åndehul.

De nævnte byggerier kunne f.eks. placeres på arealet ved Villa Helle og Oasen, hvoraf sidstnævnte står for nedlæggelse, eller på arealer hvor eksisterende bygninger løbende bliver til salg. Vi skal understrege, at evt. nye boliger skal være beskyttede boliger og ikke seniorboliger, der trods navnet udbydes til folk i alle aldre med eller uden handicap på det fri boligmarked. Vi skal derfor anbefale: Vælg en anden placering til byggeriet end cirkuspladsen, som bør fredes for bebyggelse.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM