Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Diskussion om nye "Torve pladser"

DISKUSSION OM FORSLAG TIL NYE TORVEPLADSER VED MØRDRUPVEJ

Straks efter pausen valgtes Stig Lund til ordstyrer og Dan ville som eksperten på området besvare efterfølgende.

Poul Harder syntes, det var nogle udmærkede forslag. Han mente dog, at hele Mørdrupvej bør medtages i projektet. Vi har nemlig også problemer ve Kløvermarkens udmunding i Mørdrupvej. Der mangler i den grad p-pladser foran butikkerne i Skovparken.

Steen Andersen var blad for planen om at sikre indgangen til skoven ved Gl. Skovvej. Der er fint udsyn fra Gl. Skovvej siden (syd). SA foreslog, at man ændrede, så pladsen på skovsiden blev lagt over øst for Gl. Skovvej. Der er nemlig et åbent kommunalt område, som går tilbage til anlæggelsen af Mørdrupvej, som kan inddrages i projektet. Det er p.t. et rodet buskads, men herfra er der et bedre udsyn i kurven - også fra nord.

Jane Persson: Vi har et stort problem på hjørnet af Strandvejen og Mørdrupvej. Der er alt for få p-pladser. Pladserne på havnen er inddraget i havnens område, så nu holder der biler overalt, også i de private indkørsler. Det giver ofte kaos. Det er ikke bare leverancer til restauranterne, men også mange privat-biler, som holder i indkørslerne, så beboerne ikke kan komme ud eller ind. Derfor er det vitalt, at projektet indebærer bedre p-forhold på stedet.
Mange unge hærger, når de kommer fra stranden.
Hvorfor vil I indsnævre vejen. Det er ikke racerne, men især de mange lange lastbiler, som vælter skiltene, når de drejer ind og ud ad Mørdrupvej.
Projektet vil kun få hendes opbakning, hvis det indebærer flere p-pladser.

Georg Petersen nævnte, at han sidste gang, projektet var oppe havde opponeret på grund af trafikproblemet. Derfor lavede han den gang en underskriftsindsamling imod det eksisterende forslag.
Han er i og for sig ikke imod forslaget, men det må ikke gå ud over intimiteten på stedet, så han var betænkelig ved, om det kan lade sig gøre. Syntes, det var en god ide med at etablere en forsøgsopstilling. Udmundingen er bred, men vejen bliver langsomt smallere. Var dog betænkelig ved den bump-markering på skitsen, for den kunne være farlig. Mente ikke, projektet giver flere p-pladser, så det problem bliver ikke løst. I det hele taget virkede projekt-skitsen ikke attraktiv.
Sidste sommers mange borde foran Il Divino var slet ikke besat, og så havde man vil ikke behov for at gøre pladsen større. I stedet burde der fokuseres på at bevare intimiteten og i stedet arbejde for at få elimineret spørgsmålet om de mange biler, som holder på kantstenen og blokerer.

Ole Grønlund anførte, at den megen plads fremkom da den tidligere stationsvej blev udvidet. Projektet vil indebære, at endnu flere vejskilte vil blive væltet. Udvides torvet, bliver udmundingen i Strandvejen en flaskehals med mange biler i kø op ad bakken – det vil blokerer for udkørslen fra de private parceller og give endnu dårligere oversigtsforhold.
Allerede i dag er der støj, larm og lugt på stedet. En plads vil give flere gæster og derfor øgede p-plads problemer. Bordene ved en udendørscafé vil blokere hans indkørsel og oversigten vil blive ringere.

Marianne (bor ikke her, men kommer her ofte) mente at det var et ”vanvittig attraktivt” forslag. Men hun anførte også, at p-forholdene allerede nu var vanvittige, og de bliver kun værre med det nye forslag. Hvad med at politiet blev kontaktet. De har specialister, som kan overskue muligheder og problemer ved projektet. Der er for få pladser, og en rigtig stor strand. Det kan da ikke gå ud over noget, hvis man inddrager den første lille del af pladsen ved fiske-butikken til parkering (foran toilet-bygningen).
Ved Gl. Skovvej er der gode p-forhold. Der er overskud af p-pladser, så hvorfor ikke benytte lejligheden til at anlægge cykelsti?.

Jette van Deurs syntes Gl. Skovvej forslaget var besnærende. Men gjorde opmærksom på, at mange parkerede biler ikke skulle i skoven men til stationen – og det medførte at mange gæster til skoven parkerede ned ad Gl. Skovvej til stor gene for beboerne.
Mente, at torvepladser tiltrækker folk, så anlæggelse af en plads ved skoven vil betyde endnu flere belastende parkerede biler.

Stig Lund pointerede, at alle trafiktællinger viser, at det ikke er udefra kommende, men os selv, som bruger bilen. Det er naturligvis et problem med pendlere til toget og gæster til stranden. Det er noget vi selv må forholde os til, at så mange tager bilen i stedet for at gå!

Peter Berg syntes, det er et flot projekt. Trafik og p-pladser har i mange år og vil altid fremover være et problem.
Skulle man måske anlægge nogle bump på Mørdrupvej for at få farten ned?
Desuden er der jo den store p-plads ved teknisk forvaltning, men der er ingen henvisninger, så ingen bruger dem – heller ikke i weekend’en.

Jane Persson anførte problemet med den stærke trafik på Strandvejen. Det gælder også – måske især – store køretøjer.
Det er et farligt hjørne. bilerne kører rigtig stærkt. Mente, den gennemkørende trafik skal væk fra Strandvejen.

Mogens Aarslev pointerede, at vores mål med hele projektet er at fredeliggøre området. Vi har et p-plads problem, men vi skal først og fremmest have folk til at køre anstændigt i området.

Dan Hasløv:
Vi skal med dette projekt ikke overbevise skeptikere!
Men hvis vi ikke gør noget, så sker der bare slet ikke noget. Kommunen viger tilbage for at tage initiativet. Hvis vi vil have udvikling, må initiativet komme udefra.
Nu fremlægges problemet for kommunen, så skal skeptikerne verificere trafikbelastningen. Hvor søger trafikken hen? Hvordan opretholdes adgang til ejendommene for beboere etc. etc.
Stille og roligt skal vi have en dialog i gang.
Man kan lægge mærke til, at sent om aftenen, når der er helt roligt og alle cafeer er lukket, er der stadig helt fuldt på alle p-pladser. Hvem? Er det beboerne, som holder her eller hvem er det?
P-belastningen må grundlæggende undersøges af kommunen. Kunne vi tænke os nogle ændringer?
Støj og uro om aftenen skal selvfølgelig med i overvejelserne.

Georg Petersen: Punkt 1 må være at sænke hastigheden på Strandvejen.
Vi kan se at der er øget støj og hærværk i området. Det vil vi gerne undgå. Det er ikke noget ”byens hjørne”.

Piet van Deurs: Ved udgangen fra skoven er overgangen direkte farlig. Hvad er der sket, siden vi på Gl. Skovvej er helt oversvømmet med biler. Trekanten er pakket med biler. Hvad vil man gøre?

SteffenGerne: Problemet er der jo især aften og weekend. Hvad med at lave parkering på græsplænen foran Teknisk forvaltning, ved hjørnet af Gefionbakken?

Peter Peitersen: Støjen kommer ikke fra restauranterne. De, som larmer er unge, på vej til eller fra en strandfest. Det skifter op og ned ad kysten, fra Snekkersten til Nivå. De unge kommer med toget eller knallert og larmer på vejene – men det er ikke dem, der bruger caféerne.
De unge er ofte berusede, men det nytter ikke at tale til dem (forsøge at få dem til at dæmpe sig) for i de er ikke til at tale med i deres fuldskab.
De sender SMS-besked til hinanden om, hvor der nu skal være fest. Det kan ikke forudses og fænomenet kan hverken styres eller kontrolleres.
De vil komme uanset om der er et torv eller ej.

Bodil Sund har udsigt til torvet.
Hun kan konstatere, at restaruanterne lukker pænt ned, rydder op og fjerner møbler. Men det er de unge og trafikken på stedet, som skaber al uroen – og det er jo netop det, forslaget vil ændre.
I stedet for at komme med argumenter for, hvordan det kan blive bedre, brokker man sig bare. Påskøn dog forslaget og det fantastiske initiativ i stedet !

Her kom aftenens største applaus!

Stig Lund: Vores fælles udgangspunkt er, at der er vilje til forbedring – i erkendelse af p-problemet.
Måske er vort forslag bedre end så mange kommunale forslag om torvet.
Gl. skovvej forslaget er lavet for at øge trafiksikkerheden.
Se på miljøet.
De, der besøger cafeerne og går tidligt hjem er ikke dem, der larmer og generer. Det er de unge, som sidde og drikker på stranden, der larmer, når de går gennem byen.
Kan man udvide det positive indslag i torvet til glæde for besøgende og beboere?
Det er tre punkter, som skal gennemarbejdes og efterprøves.

Projekterne er en udfordring, men ikke en, man skal gå til side for.
Skovparken er også meget vigtig. den skal vi ikke glemme.

Jette van Deurs: Pas på ikke at inddrage alle de grønne arealer til parkering!
Det er jo trods alt os, der bor her, som skal se på det.

Peter Frederiksen: Der er jo i projektet ikke lovet flere p-pladser!
Projektforslaget siger bedre p-pladser, men ikke flere.
Området bliver pænere og rarere at færdes i.
Det er ikke sikker, der kommer så mange ekstra borde på torvet, men der bliver mere plads til at være der.
Hør på de konkrete problemer!

Stig Lund: Det er vigtigt at fastslå, at der er flere!

Ole Grønlund: Trafikken er styret af behov. Hvorfor åbner man ikke Stockholmsvejs udkørsel i Strandvejen?
Undgå biler! Torvet idag fungerer udmærket.
Flere kaffeborde ud til krydset vil give flere nysgerrige blikke og derfor flere ulykker!

Stig Lund: Det giver en prop. Hornbækvejen er meget bedre egnet til tung trafik. Hvor vil rafikken søge hen?

Dan Hasløv: I Kokkedal og Humlebæk anlagde man store brede veje ved udbygningen af beboelseskvarterer. Det ændres nu til smalle veje, rundkørsler og torve, netop for at fredeliggøre områderne og sænke farten.

Georg Petersen: Det er en illusion at tro, at trafikken kan flyttes fra Mørdrupvej. Tror ikke på, at projektet kan fredeliggøre området. I dag er der to baner ud fra Mørdrupvej, hvilket giver hurtig afvikling af trafikken. Han har ingen ide om, hvad torvet skal bruges til. Man kan da lave noget langs Strandvejen. Se hele vejen og området under ét. Man kan samle arealerne rundt om hjørnet helt til og med Café Beach. Måske med en anderledes belægning.

Stig Lund: Det er vigtigt at få forslagene frem og diskuteret – og belyst fra flere vinkler.
Husk at dette kun er et udspil. Det kan være at det skal ændres grundlæggende før man kommer frem til det rigtige.

Stig inviterede til nedsættelse af  en arbejdsgruppe – interesserede opfordredes til at melde sig, uanset, om man er medlem af B&G eller ej.

Georg Petersen: Nu kommer der nye gadelamper på Mørdrupvej. Hvorfor så ikke på hjørnet?

Stig: Det kommer. Strandvejens belysning er en anden fase af dét projekt.

Jette van Deurs: Kunne man ikke lave et torveområde op langs restauranten ”El Gusto”?

Bodil Sund: Vi lever i et demokrati. Vi må alle bevæge os og indgå kompromisser. ingen kan få sin vilje 100%.

Mogens Aarslev afsluttede med bemærkning om at B&G vil fortsætte arbejdet med disse forslag. Der vil blive orienteret i Borgerbladet og senere varsles et statusmøde forhåbentlig i forsommeren med en opdatering af udviklingen og arbejdet.

Mødet afsluttedes i god fordragelighed kl. 21.45
referent: Aase Dahl.
 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM