Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Ewaldsparken opfølgning

 

Teknisk Forvaltning                                                                                                    

Mørdrupvej 15

3060 Espergærde

Att. Stadsgartner Chr. Vang Christensen

Espergærde 05.05.2007

Sag: Ewaldsparken, Espergærde

 

 

Repræsentanter fra Borger- og Grundejerforeningen og Ewalds Vejlaug har i april 2007 drøftet forholdene i Ewaldsparken og foreslår, at vi snarest muligt holder et møde, hvor vi bl. a. har følgende emner, vi gerne vil drøfte:

  1. Beplantningen ved pergolaen er delvis gået ud, og der blev plantet forskellige planter og ikke roser, som oprindeligt aftalt. Vi så gerne, at der blev udplantet ens roser ved alle stolper og øvrige planter fjernes.
  2. Kanter omkring petanque banen var med i det oprindelige projekt, men er aldrig udført.
  3. Oprindeligt blev aftalt bark eller flis på legearealet, men i stedet blev udlagt sand, som kattene hygger sig i på bekostning af de mindre børn.
  4. Oprindeligt blev aftalt at store sten og træstammer skulle ligge skulpturelt. Sten blev i stedet lagt som en bålplads og stammer lidt tilfældigt. I øvrigt er aftalte natur legeredskaber aldrig opsat.
  5. Private bilejere parkerer desværre biler på græsrabatten ind mod parken, hvorfor denne er opkørt. Medvirkende har også været efterfølgende kabelarbejder på vejen. Græsrabatter foreslås retableret ligesom der bør udlægges nogle sten, der forhindrer parkering. Endvidere foreslås en form for afspærring, så flisearealet ved indkørslen ikke frister til privat parkering, hvilket jævnligt ses i indkørslen.
  6. Beplantning mellem den lave del og den høje del af parken blev aftalt beskåret. Stadsgartneren oplyste, at det først ville ske i vinterhalvåret. Dette er aldrig sket.

 

Venlig hilsen
Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v.

v/ formand Mogens Aarsleff Hansen, Strandvejen 175, 3060 Espergærde

 

 

Ewalds Vejlaug
v/ formand Morten Salgaard Voss, Ewaldsvej 10, 3060 Espergærde

I samarbejde med Morten Salgaard Voss (formand for Ewalds Vejlaug) er vedhæftede brev d.d. afleveret i postkassen på Teknisk Forvaltning.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM