Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Forslag om nye Torve pladser

Pæn modtagelse af forslag om nye torve...
Et glimt fra det velbesøgte møde, hvor forsamlingen diskuterede de to nye torvepladser. Med et fint fremmøde var der lagt op til en god diskussion af de to forslag til nye torvepladser langs Mørdrupvej - som B&G har foreslået (se forrige udgave af Borgerbladet).

De fremmødte var overvejende positive overfor forslagene. Der var mange konstruktive
forslag til forbedringer - og der var også enkelte kritiske røster, bl.a. var der enkelte, der mente at stedet ville blive en flaskehals og at P-problemet ikke ville blive løst ved Mørdrupvejs østlige ende.

 

Andre udtrykte meget stor sympati for projektet og opfordrede B&G til straks at gå videre med idéerne.
Flere udtrykte betænkeligheder ved om forslagene til større torve ville betyde uro om aftenen og natten. Men det blev hurtigt afklaret at de unge, der i dag laver uro på Mørdrupvej kommer fra stranden
og næppe vil være at finde blandt et cafe latte drikkende publikum på torvet.
B&G har siden mødet haft flere kontakter til kommunens tekniske forvaltning, men desværre indtil videre uden synlige resultater.
Men sagen opgives ikke...!

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM