Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Forslag til Bypark

Forslag til Bypark år 2000

I år 1999 udarbejdede vi et ideoplæg med dræning af den våde græsplæne, en terræn regulering, oprensning af søen og ideer til beplantning og at fastholde dele af arealet til cirkus.

I år 2000 udarbejdede vi et par ideforslag til en egentlig bypark, som blev drøftet ved et indkaldt beboermøde og med kommunens stadsgartner Chr. Vang Christensen, der fandt forslaget særdeles interessant.  Vores forslag var tænkt som et ideoplæg og for det videre arbejde skulle der nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe. 

alt

 De væsentligste punkter i vores forslag var følgende: 

 A. Eksisterende sø skal gøres synlig. Søbrinkens skrænter jævnes ud, så man ikke kan falde ned og beplantningen skal tyndes ud.

B. Kælkebakke etableres både af hensyn til leg og for at skabe en landskabelig oplevelse på det eksisterende flade græsareal.

C. 2 mindre bakker på et par meters højde etableres.

D. Sti samt et par små anlæg med blomster, dufthave, bænke, vandkunst og andre tiltag. Da området ligger op mod Mørdrup kirke kunne man også forestille sig en form for urtehave eller "Klosterhave".

E. Friareal, hvor der er mulighed for opstilling af cirkustelt.

F.
Isbane (skøjtebane) om vinteren og basketball om sommeren.

Hvor kan man læse mere
For interesserede kan blandt andet henvises til et par uddybende artikler i
Borgerbladet årgang 2000 og 2001. 

 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM