Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Indvielse af Ewaldsparken

Ewaldsparken, ny park i Espergærde indviet 2005

alt

Ewaldsparken ligger på hjørnet af Ewaldsvej og Stokholmsvej i Espergærde
Der var oprindeligt et nedslidt grønt område på stedet, som i 2004 blev grundigt molesteret i forbindelse med etablering af et kommunalt overløbsbassin.

Foreningen tog derfor i 2004 initiativ til at området blev forbedret og omdøbt til Ewaldsparken. Udover B&G deltog blandt andet Ewaldvejens Vejlaug og Historisk Forening for Espergærde og Omegn i den nedsatte arbejdsgruppe.

Selv om der blevet lavet flere aftaler med stadsgartnerens afdeling, lavede kommunen flere fejl og forringelser, hvilket parken desværre i dag stadig lider under. Området er dog bedre og smukkere end før 2004.

År 2005
Ewaldsparken blev under stor festivals indviet den 25. juni 2005.

alt

Den lille nye park er opdelt i en stille afdeling med mindestenen for digteren Johannes Ewald og har fået pergola, bænke og en petanquebane mod nord. Mod syd er et legeområde, boldbane m.m. etableret.

Mindestenen er opstillet i 1943 næsten helt ude mod vejen, men er blevet rykket længere tilbage i 2005 og samtidig blevet hævet på en lille jordhøj omkranset af marksten. I øvrigt marksten Foreningen har doneret og lagt, da kommunen pludselig meddelte, at det havde de ikke råd til.

Foreningen har også betalt og ladet de 2 nye bænke opsætte ved Ewalds mindesten. B&G har ligeledes bekostet de 2 messingskilte på Karl-Ottos og meylings bænke til ære for kunstneren af mindestenen Karl-Otto og idémanden til, at mindestenen i 1943 blev rejst af kommunelærer Arne Meyling

År 2006
Kommunen vedligeholder kun parkområdet nødtørftigt og det meste af den nye beplantningen ved pergolaen dør ud, da der ikke bliver gødet og vandet.

År 2007
I april og maj 2007 drøfter Vejlauget og B&G parkens manglende pleje og andre forhold og sender brev til kommunen om dette med anmodning om møde på stedet, så området kan forbedres.

 


Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM