Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Nye "Torve pladser"

PRÆSENTATION AF FORSLAG TIL NYE TORVEPLADSER VED MØRDRUPVEJ

B&G har de sidste år haft fokus på anlæggelse af et torv, hvor Mørdrupvej munder ud i Strandvejen.
Projektet ligger i forsættelse af den fredeliggørelse af Mørdrupvej gennem landsbyen, som blev gennemført for et par år siden.
Selv om vi ikke har modtaget skriftlige rapporter, er alle enige om, at man har kunnet konstatere, at farten er sat ned gennem den smalle del af vejen.

I fortsættelse af det renoverede stykke, kan man konstatere at Mørdrupvej bliver bredere og trafikken hurtigere, når man kommer længere mod øst. Det er den del, vi ønsker gjort roligere.

Samtidig kan man konstatere, det vi alle ved: Livet i byen koncentreres om Espergærdecentret. Men lige så snart forretningerne lukker bliver dér også meget stille – og byen meget øde og stille. Vi mangler et samlingssted, der er integreret i bybilledet.

Der har i mange år været kørt en diskussion om hele området gennem Mørdrupvej og omkring Strandvejen. Vi har haft fokus på trafikmiljøet, som i hele kommunen trænger til at blive opgraderet og bedret.

For  et par år siden præsenterede B&G første gang forslaget om at omdanne Mørdrupvejs udmunding i Strandvejen – den gang fik vi både ris og ros for initiativet.

Men siden da er emnet blevet bearbejdet, og samtidig vokset i folks bevidsthed – derfor vil vi gerne igen starte en diskussion af spørgsmålet.

Bemærk, at en omdannelse af området helt entydigt er en kommunal opgave. Vi fremkommer bare med forslag og ideer.

Mørdrupvejs bredde ud mod Strandvejen er næsten lig med 4 normale vejbaner på motorvejen. Hvor vejen går op ad bakken til den gamle biograf snævres den gradvis ind til en almindelig 2-sporet vej.

Hyppige nedlagte skilte fortæller, at der køres rigtig stærkt her!

Vedr. Indgangen til skoven over for Gl. Skovvej kæmpes også med rigeligt livlig trafik.
Det sted er mødested for mange, bl.a. dagpleje-grupper og Puls 3060.
Alene antallet af parkerede biler på den lille p-plads ved Gl. Skovvej vidner om at her kommer der mange mennesker.

Der er derfor begge steder for at signalerne ændres.

Mange biler holder farligt parkeret op på fortovet til stor gene for udsynet for alle; det kan være yderst problematisk at bakke ud fra parkeringspladserne ud for Mørdrupvej 1-9.

I sommeren 2006 begyndte der for alvor at udvikle sig en torvestemning med borde uden for Il Divino. Folk nød at sætte sig ned med en kaffe eller lidt mad.

Det foreslås, at man udvider fortovet på nordsiden og samtidig indskrænker Mørdrupvej til en normal 2-spors vej udmunding således at der mod syd langs Mørdrupvej er mulighed for at anlægge et torv.  Torvet vil kunne få lidt aftensol.

Hvis man samtidig vender p-pladserne på syd-siden af Mørdrupvej, vil det nedsætte risikoen for farlige situationer og desuden måske oven i købet give mulighed for at øge med et par p-pladser.
Det skal være et åbent areal, men detaljer bliver fastlagt af kommunen. Selvfølgelig vil man respektere og friholde de eksisterende indkørsler. 

Selvfølgelig koster et sådant anlægsarbejde penge, kommunen måske ikke er helt parat til at bevillige på nuværende tidspunkt. Derfor foreslog Dan, at vi i sommeren 2007, så vidt, det er muligt, laver en markering med streger / beton-spærrer for at efterprøve bæredygtigheden i projektet og se, hvordan det modtages i området.

Gl. Skovvej:
Egebæksvang er jo vores ”dyrehave”. Den fortjener da en bedre indgang – måske endog en portal, som i Jægersborg Dyrehave.

Men først og fremmest døjer man her med dårlige oversigtsforhold. De bør forbedres, for dette er den primære indgang til Skoven for rigtig mange.
Forslaget går ud på at diget flyttes ind og ændres, så det danner en halvcirkel ind i skoven. Det gør stedet til en mere officiel indgang – måske kunne man opstille et par bænke, stræk-bomme til løberne og måske en gang den luxus at etablere en drikkevandsfontæne.
Men først og fremmest går forslaget ud på at etablere en helle og afstribet fodgængerovergang.

Det ville være rigtig fint, hvis man i tilknytning til disse forslag også kunne etablere cykelsti langs hele Mørdrupvej, men igen: Det er et kommunalt anlægsarbejde så forslaget skal endelig udformes af kommunen / eller i tæt dialog mellem B&G og kommunen.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM