Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Skal Cirkuspladsen bebygges

Skal Cirkuspladsen bebygges - Nej!
Siden 1970erne har fremsynede Espergærdeborgere forsøgt at få begrænset byggeriet i området ved Espergærde Centret. Det er som bekendt kun delvis lykkedes Senest har Nettobyggeriet - ganske som forudset - betydet, at der mangler parkeringspladser ved centret. Og der har da også allerede været røster fremme om, at man må inddrage noget af Cirkuspladsen til P-pladser, for at Centrets forretninger kan bevare deres omsætning!

Nu kommer så Social- og Sundhedsudvalgets forslag om at bygge plejehjem på Cirkuspladsen. Forslaget er totalt i modstrid med al hidtidig planlægning, der helt klart og utvetydigt friholder arealet for al bebyggelse og ligefrem udlægger området til bypark.

At byrådet er ligeglad med hvad der står i kommuneplanen er set mange gange før, men det er alligevel forstemmende at læse i Helsingør Dagblad den 10. maj, at den lokale socialdemokratiske forening, fuldstændigt kritikløst falder på halen for forslaget.

Byggeri på Cirkuspladsen kan ikke alene give nogle æstetiske problemer i forbindelse med Mørdrup Kirkes arkitektur samt problemer med SFO’ens manglende udenomsplads, men forslaget vil indebære, at de kreative forslag, der har været fremsat om etablering af skøjtebane, kælkebakke, beplantning m.v. på arealet umuligt kan realiseres – i al fald såfremt, der også fremtidigt skal være plads til cirkustelte. Salami-metoden er blevet anvendt mange gange i Helsingør Kommune. ”Vi tager kun et lille stykke” lover byrådet – resten freder vi! 

Udvalget og Socialdemokratiet bør da kunne se de åbenlyse alternative muligheder. Efterhånden som området ved Fredensvej er blevet brugt til diverse projekter, så vil det være nærliggende at placere et plejehjem i Villa Helle, samt på arealet ved Erna Hagemanns Vej og ned til dagcenter Oasen. De nuværende funktioner i Villa Helle kan placeres et hvilket som helst anden sted – og med plejehjemmets placering ved Fredensvej opnår man en god nærhed til center, station m.v. Tilmed kan man tilknytte de nuværende ældreboliger på Søbækgaard Avlsgaards område til plejehjemmet.

Fastholdelsen af cirkuspladsen som et sammenhængende grønt område (bypark) skal også ses i et langt tidsperspektiv. Om 50 år vil Espergærde være endnu større både i areal og fortætning af eksisterende bebyggede områder. Derfor er det vigtigt at fastholde den nuværende kommuneplan, så der midt i byen kan etableres en Central Park, for at byen Espergærde ikke blot skal være et stort bebygget areal. Andre byer arbejder bevidst med indplacering af attraktive grønne pladser og parker, da man der for længst har set de byplanmæssige og trivselsmæssige perspektiver. En sådan debat har byrådet undladt at rejse vedr. Cirkuspladsen, men det er ikke for sent hvis blot politikerne vil… 

 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM