Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Stationsbygningen er Espergærdes dåbsattest

Der er stadig uafklaret om træbygningens vinkelbygning skal nedrives.
B&G kæmper således fortsat mod nedrivningen sammen med de andre foreninger og venter spændt på en afgørelse ved Ejendoms- og miljøudvalget møde den 16. juni.

Politikerne har bedt om time out.
Sagen har allerede været behandlet i Ejendoms- og miljøudvalget, der dog har udsat sagen og bedt DSB sætte sig sammen med foreningerne i forsøg på at finde et kompromis.

Ved et møde mellem DSB, Teknisk Forvaltning og de 4 foreninger i begyndelsen af maj viste det sig hurtigt, at det var umuligt at opnå et forlig. Foreningerne kom ganske vist med et kompromisforslag, hvor vi havde lavet 3 åbninger i vinkelbygningen, så der var gennemsyn og åben passage.

DSB viste dog ingen interesse og meddelte kort tid efter, at de fastholdt deres oprindelige forslag, hvorfor mødet var spild af alles tid. Ejendoms- og miljøudvalget fik derfor den uafklarede sag tilbage og bad endnu engang om time out, så de kunne drøfte den spegede sag i det politiske bagland.

Espergærdes dåbsattest.
Sagen er speget af flere grunde. DSB har meddelt at hvis de ikke må nedrive vinkelbygningen vil de stort set ikke ofre en krone på at istandsætte den over 100 år gamle træbygning.

Foreningerne opfattede det som en trussel, hvilket DSB dog benægtede. Foreningerne er dog enige i, at DSBs udtalelse kan sammenlignes med, at DSB giver deres brugere en pose bolcher, og hvis en af bolcherne ikke falder i god jord, så tager DSB hele posen tilbage.

Vi kan ikke opfatte det som seriøs behandling af en bevaringsværdig bygning og må anmode DSB om, at tage vare på den kulturarv, som den gamle stationsbygning vitterlig udgør. Det hvad enten man ser det med arkitektoniske eller historiske briller. Bestyrelsen i Historisk Forening har således meget præcist kaldt den rødmalede stationsbygning for Espergærdes dåbsattest. Både DSB og byrådspolitikerne bør respektere dette.  

Stationsområdet skal være åbent.
DSBs overordnede begrundelse for at rive vinkelbygningen ned og skabe en åben (og vindblæst) ventesal er, at stationsområdet skal være åbent for at skabe tryghed og hindre hærværk.

Vi er helt enige i, at man også skal planlægge for at skabe tryghed og forebygge hærværk. Det specielle ved Espergærdes østvendte stationsområde er dog, at det allerede er meget åbent. Samtidig er området relativt hyggeligt og måske netop derfor sker der relativt lidt hærværk på østsiden af stationen på trods af,  at mange branderter stiger ud ved nattetide efter en tur på Bakken eller i København.

Til sammenligning har DSB udformet Snekkersten station efter alle kunstens regler om åbenhed, lyse farver etc.. Hvorfor der er sket en 5 dobling af hærværk i Snekkersten skal vi lade være usagt, men det ligner en tanke!

Pas på bygningen.
Foreningerne skal derfor atter anmode DSB om at ”granske” deres tryghedskoncept og i denne sag tage udgangspunkt i stationsområdets hyggelige miljø samt inddrage de historiske og arkitektoniske elementer i deres sikkerhedskoncept.

Det betyder også, at uanset politikernes afgørelse, så skal DSB istandsætte bygningen så den fremstår velholdt, da dette også er et element i et sikkerhedskoncept.

Uover de mange tidligere indlæg i debatten skal vi anmode lokalpolitikerne tage hensyn til, at et enigt foreningsliv i Espergærde har stået sammen og talt med én tunge i den næsten 2 år gamle sag.
Vi håber således at vinkelbygningen IKKE nedrives til gavn for sikkerheden og Espergærdes dåbsattest.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM