Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Stationsbygningen ændres IKKE.

I næsten 2 år har vi sammen med andre foreninger kæmpet imod DSBs planer om først en truende nedrivning og senere en truende ombygning af Espergærdes oprindelige stationsbygning. Det ser ud til at vores indsats har båret frugt.

Den 16. juni gav Helsingør Kommunes ejendoms- og miljøudvalg nemlig afslag på DSBs ansøgning om, at ombygge og delvis nedrive Espergærde Stations røde pakhus. DSB ønskede, som tidligere nævnt her i bladet, at nedrive bygningens karakteristiske vinkelbygning med de 2 markante gavle ud mod forpladsen for at skabe en åben (forblæst) ventesal.

Det var naturligvis med stor glæde, at vi modtog meddelelsen, -men også med en smule bange anelser, da DSB jo tidligere har truet med ikke, at ville ofre penge på en nødvendig istandsættelse, såfremt de ikke kunne få deres bygningsprojekt gennemført.

Nok har DSB fået afslag, men det må for dem være en meget lille sag, hvorfor de opfordres til at komme ned på jorden og snarest iværksætte bygningens istandsættelse, så den over 100 år gamle træbygning igen fremstår smukt og så et videre forfald undgås.

Ordentlig vedligeholdelse giver større tryghed.
DSB har ofte fremført, at hovedsigtet med deres ombygning af stationspladsen, cykelparkeringen og ændring af bygningen har været sikkerhed på stationsområdet. Denne målsætning har vi været 100% enige om, hvorfor vi må fastholde DSB på deres egen målsætning.

Dette medfører naturligvis også, at bygningerne på området skal renoveres for de sidste mange års forfald og efterfølgende løbende vedligeholdes, da alle undersøgelser viser at velholdte bygninger og områder udsættes for mindre hærværk og samtidig giver publikum en større følelse af tryghed. 

Velholdte ældre bygninger giver også den vigtige sidegevinst, at DSB bidrager til at Danmarks Kulturarv bevares for eftertiden.

For i vores fortravlede hverdag skal vi ikke glemme, at den rødmalede stationsbygning fra 1898 er blevet kaldt Espergærdes dåbsattest ligesom bygningen i Kommuneatlasset har fået karakteren høj bevaringsværdig. Så lad os sammen passe på den. 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM