Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Cirkuspladsen tåler ikke regn

I august i år blev afholdt en stor byfest på Cirkuspladsen i Espergærde. På samme tidspunkt besluttede skyerne at åbne for sluserne, hvilket resulterede i en pløret festplads, der totalt ødelagde den stort anlagte byfest. Dette både til skade for arrangørerne og byens befolkning.
Atter en gang viste cirkuspladsen, at den er meget sårbar for aktiviteter i perioder med regn, da jordlaget er leret, hvorfor vandet kun langsomt siver ned i underlaget.

B&G har allerede i slutningen af 1990´erne udarbejdet et principforslag til omdannelse af græsområdet til en Bypark, der kunne udbygges i etaper. Som følge af forslaget er der i Kommuneplanen indskrevet, at der skal være bypark på området.

Den første etape i vores forslag var, at der skulle foretages en dræning af jorden suppleret med beplantning af vandsugende træer på området mod institutionerne og ned mod det store overløbs bassin. En udlægning af grusblandet jord samt dræning med slanger er forholdsvis nemt at udføre, da drænslangerne kan sluttes på det store overløbsbassin, hvorfor man hverken behøver pumpebrønde eller anden mekanik. 

Som etape 2 foreslog vi, at man fjernede det høje ståltrådshegn og noget af det tætte buskads omkring bassinet samt fladede skråningerne ud, så der kom et svagt hældende terræn ned mod det ucharmerende overløbsbassin. Med disse forholdsvis enkle indgreb ville en del af overfladevandet naturligt sive mod bassinet, der samtidig ville få karakter af en rigtig sø og give området karakter. Et søområde, der senere kan blive en attraktiv perle i den senere bypark.

Vi har tidligere drøftet forslaget med Teknisk Forvaltning blandt andet med stadsgartneren, der finder ideen rigtig god, men samtidig oplyser, at kommunen ikke har råd. Svaret er nok, at forvaltningen og politikerne ikke har fulgt op om forslaget, da man tilsyneladende ikke er interesseret i at skabe et smukkere Espergærde og bynære miljøkvaliteter til gavn for både nuværende og kommende beboere.

Så vidt det vides, har man til dato end ikke undersøgt, hvor store udgifterne ville blive. En ting er dog sikkert, havde man for alvor været interesseret, kunne man i løbet af de sidste 10 år have skabt bedre forhold på området og så småt været i gang med en mere langsigtet bypark.

B&G skal derfor endnu engang opfordre forvaltningen og politikerne til, at udarbejde oplæg (fysisk og økonomisk) for en fremtidig bypark i Espergærdes hjerte.  Og på den korte tidshorisont, at få drænet jorden, så arealet også kan bruges til byfester og boldspil, når det har regnet.


 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM