Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Legehus og skæv mindesten

Ewaldsparken nu med legehus og en skæv mindesten
Lidt om hvad der er sket siden indvielsen i 2005, hvor Ewaldsparken som bekendt blev omlagt og renoveret samt fik det officielle navn Ewaldsparken, hvor den før bare blev kaldt anlægget.

  

Allerede under planlægningen i 2004 blev det besluttet, at der i parkens sydvestlige hjørne skulle være et sandareal med nogle store sten samt et par legeredskaber og et legehus. Af ukendte grunde blev legehuset og redskaberne aldrig sat op inden indvielsen i 2005.  


Et gammelt ordsprog siger ”bedre sent end aldrig” og det gælder også her, for i slutningen af 2007 blev der opsat et fint legehus af træbrædder og en lille balancebom for de mindre børn. Til stadsgartnerens ros skal endda siges, at nyanskaffelserne er i en god kvalitet. Desværre ses denne del af parken sjældent benyttet af de småbørnsfamilier området var tiltænkt. 

Parkens mest populære areal er nok den lille boldbane med de flytbare mål. Ja boldbanen benyttes så flittigt, at græsset efter et par år var helt nedslidt, så Kommunens parkafdeling i efteråret 2007 så sig nødsaget til at så nyt græs og ved samme lejlighed, at køre de små mål i depot. 

Det var for så vidt godt nok, men de små flytbare mål blev ikke genopstillet til stor sorg for områdets boldglade ungdom.

I Borgerbladet bragte vi i juni 2008 en efterlysning om den målløse boldbane og miraklet skete. Samme dag eller dagen efter bladets udgivelse stod målene atter på deres plads, så de boldglade atter kan spille til 2 mål. Stor tak til parkafdelingen for deres hurtighed og lydhørhed.

Beplantningen ved Pergolaen har det ikke så godt, ja faktisk er en del gået ud. Parkafdelingen ville ikke genplante, da man mente, at man havde aftalt at Ewaldvejens Vejlaug skulle male pergolaen. Parterne var dog ikke helt enige om dette, men malet blev den dog og dette for mindst et halvt år siden. Men der er i skrivende stund ikke foretaget nyplantninger ved pergolaen. Vi venter spændt.

Der er også et andet problem. Endnu i småtingsafdelingen, men det kan vokse. Problemet er, at Ewaldstenen er begyndt at hælde. Endnu kun ganske lidt til venstre, men nok til at øjet fanger det.

Desværre kan det ikke undre, at mindestenen for Johannes Ewald er begyndt at stå en smule skævt. Jeg var selv til stede, da stenen med en kran blev stillet på sin nuværende plads i 2005. Kommunens folk havde glemt, at den skulle stå på en lille forhøjning og man havde glemt at stabilt grus skal stampes med en pladevibrator. Mens det store monument dinglede i sin strop, skovlede kommunens folk i hast lidt jord op til den lille høj og sænkede stenen incl. sokkel ned i den løse muldjord.

Den lidt skødesløse understøtning blev påtalt, men desværre ikke ændret. Nu 3 år senere kan vi se den første skævhed og må forvente, at denne langsomt forværres. Nej så galt går det heldigvis ikke, da stadsgartnerens folk nok snart får foretaget en effektiv stabilisering. 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM