Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Mere trafik!

Hvorfor vil politikerne have mere trafik til Sydkysten?

Hvorfor er det lige, at så forskellige mennesker som borgmester Per Tærsbøl, tidligere folketingsmedlem  Carsten Bo Jensen, chefredaktør ved Helsingør Dagblad Klaus Dalgas samt en række andre politikere og samfundsdebattører vil have mere trafik til vort område?

Da et næsten enigt byråd i 1980’erne besluttede at sige nej tak til en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og det efterfølgende blev besluttet at bygge en bro mellem København og Malmø, ja så åndede rigtig mange lettet op. Nu kunne man endelig komme af med den voldsomme trafik til og fra færgerne. Da DSB samtidig fandt på at sejle godsvognene fra Frihavnen til Helsingborg i stedet for at køre dem ad Kystbanen til Helsingør og sejle dem over den vej, ja, så åndede mange beboere langs Kystbanen lettet op.

Som en konsekvens af dette blev reservationen af den såkaldte færgevejskorridor mellem Vapnagaard og Borupgaard-områderne ophævet – og efterfølgende blev arealet fredet. Korridoren var reserveret til en motorvej, der skulle føre trafikken udenom bykernen (= Kongevejen) og ned til en planlagt Sydhavn eller til den nuværende færgehavn. Arealet kunne også have været anvendt til en motorvej, der kunne føre trafikken i en bro over Øresund til Skåne.

Men den nedlagde et næsten enigt byråd – måske i forventning om at den kommende faste forbindelse ved København-Malmø ville fjerne det værste trafikpres fra Helsingør-området. Men da så broen rent faktisk kom og det begyndte at gøre ondt på færgerne p.g.a. faldende trafik, ja, så skete det forunderlige, at byrådet med borgmesteren i spidsen under stort postyr fik opsat skilte syd for København (!), der kunne lede trafikanterne væk fra broen og over til alternativet, nemlig færgerne i Helsingør.

I mellemtiden var al tale om færdiggørelsen af motorvejen fra Mørdrup til Helsingør forstummet. Vent nu og se, når broen kommer, så bliver det ikke længere nødvendigt med en udbygning, sagde man – og undgik dermed at tage stilling til det underlige faktum, at strækningen mellem Mørdrup og Helsingør er de eneste 5 km på hele ”det store H” (motorvejsplanen for hele Danmark), der endnu ikke er udført.

Da trafikken derfor fortsætte med at komme, så besluttede man efter mange og lange forhandlinger med regeringen at udvide Kongevejen, således at man bedre kan få afviklet den store og tunge trafik til og fra færgerne. Det er den om- og udbygning, der for øjeblikket finder sted i selve Helsingør.

Af uransagelige grunde har de samme politikere m.v. imidlertid nu fundet ud af, at der snarest bør bygges en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Det bliver endnu mere uforståeligt fordi argumentet tilsyneladende er, at ellers bliver Helsingør hægtet af landkortet som et lille appendiks i det nordøstlige Sjælland. Men klager man ikke over at der er for megen trafik på Kongevejen allerede? Har man ikke netop presset på for at få udvidet Kongevejen? Og har man så tænkt sig at en kommende fast HH-forbindelse skal gå fra Kongevejen i Helsingør til Helsingborg? For Færgevejskorridoren er som nævnt blevet taget ud af planlægningen – og en nordlig linjeføring er jo ikke ligefrem i overensstemmelse med den planlægning, der har fundet sted på den skånske side, hvor alle motorveje m.v. ligger syd for byen.

Og hvordan har man tænkt sig at føre jernbanen over Sundet på dette sted? Carsten Bo Jensen har i et par læserbreve peget på, at jernbanens indførsel i en tunnel skal starte helt ude ved Mørdrup. Måske også motorvejen skal det? Men hvis det bliver tilfældet, så vil Helsingør da netop blive ”hægtet af landkortet”.

Men hvad værre er: Kystbanen er i dag fuldstændig fyldt op med passagertoge. Kun i nattetimerne kan der måske presses nogle godstoge ind i køreplanen. Hvor har Per Tærsbøl og meningsfæller tænkt sig at bygge den jernbane, der skal tage den nye togtrafik til og fra Sverige? Og hvorfor vil I udsætte den øvrige befolkning for endnu mere trafik til og fra Helsingør – trafik, som efter alt at dømme kun bliver transittrafik.

Den elendige og manglende trafikplanlægning i Helsingør Kommune har stor betydning for mange borgere især på Sydkysten og i Helsingør. Hvem tror for alvor på at den igangværende udbygning af Kongevejen vil gøre stort andet end at flytte lidt på køerne. Og hvordan skal vi så undgå, at stedkendte trafikanter benytter Gurrevej, Agnetevej eller Strandvejen for at undgå det daglige køhelvede på Kongevejen?

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM