Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Nyt forsøg på at skæmme vartegnet

Som mange husker, kæmpede foreningen i år 2006 mod byrådets planer om, at frasælge en del af møllens grund, så der kunne opføres et parcelhus tæt på den historiske mølle fra 1870. Vi vandt dengang kampen og ejendomsudvalget trak sit forslag tilbage.


 

Efterfølgende har Helsingør kommune solgt den fredede mølle til 2 private håndværksmestre fra Næstvedegnen, der ultimo 2007 havde planer om at ombygge møllen samt opføre en mellemgang og en tilbygning med bolig. Bygherrens arkitekt kontaktede os og sendte projektet til os efter råd fra Teknisk Forvaltning, da han ønskede vores vurdering af sagen. 

Da vi tidligere har haft samarbejde omkring møllen med 3 andre foreninger videresendte vi forslaget til dem, så vi sammen kunne drøfte, hvad vi kan gøre for at bevare og vedligeholde kommunens historiske bygninger og anlæg. De 3 andre foreninger er Historisk Forening for Espergærde, samt de 2 bevaringsforeninger Mørdrup Landsby og Helsingør

Forslaget
Den første henvendelse kom i december 2007 fra arkitekt Johnny Gere i Snekkersten, som spurgte om vi ville have noget imod at kommentere et skitseprojekt for en istandsættelse af Tibberup Mølle inkl. en beskeden tilbygning i "jordniveau".

Efterfølgende fik vi projektet fremsendt og et par dage efter afholdt vi et møde, hvor det viste sig, at to tømrermestre fra Næstvedegnen havde købt ejendommen og fået udarbejdet et forslag til en total istandsættelse af den eksisterende møllebygning samt en udvidelse med en tilbygning og carport med udhus. Projektet var med videresalg for øje.

Foreningerne var lidt pikeret over forslaget, men vidste ikke helt, hvordan de skulle takle det, da vi blandt andet ikke kendte salgs- og fredningsbetingelserne. Efter mange mail i julen og nytåret samt kontakt til Helsingør Kommune, Kulturarvstyrelsen og Tinglysningskontoret mødte foreningerne op fredag den 11. januar 2008 på møllegrunden, hvor både arkitekt og den ene tømrermester var mødt op.

Forslaget blev afvist
Resultatet af dette møde blev, at foreningerne ikke kunne tilslutte sig gennemførelsen af det modtagne forslag, da det var i strid med fredningen og deklarationen – i alt væsentligt på grund af følgende 2 forhold

Fredningen af møllebygningen tillader ikke den ønskede gennembrydning af møllesoklen for adgang til tilbygningen, samt Kommunens deklaration fra 2006 tillader kun byggeri af carport og udhus på maksimalt 50 m2.


Hvad med Tibberup mølles fremtid?
Såfremt der på et senere tidspunkt skulle komme et nyt forslag, har foreningerne anmodet kommunen om høringsret i en kommende byggesag med henvisning til tidligere udvist interesse for den landskabelige og kulturelle herlighedsværdi.

Så vidt vi ved (maj 2008), har bygherren ikke efterfølgende fremsendt et revideret projekt til kommunen, hvorfor møllens fremtid stadig er usikker.

Det bedste ville være, såfremt bygherre ville udarbejde en nænsom plan for ombygning og vedligeholdelse af selve møllen og solgte dette projekt til en bygherre, der havde interesse i at bo på stedet og løbende vedligeholde den historiske mølle

Alternativet er dog, at bygherren - på trods af fredningen - langsomt lader møllen forfalde.  Det offentlige har visse muligheder for at forhindre et sådant forfald, men vi ved fra andre historiske bygninger, at hvis bygherren ikke ønsker at samarbejde forfalder bygningen langsomt men sikkert.

Møllen i Ålsgårde (Nordskov Mølle opført 1829) har f.eks. i mange år lignet en ruin og Kjeldsbjergsgård i Snekkersten (oprindelig Rørtang) er det seneste eksempel på, at en uansvarlig bygherre leger kispus med myndighederne og vores fælles kulturarv. Kjeldsbjergsgård er således på 8 år forvandlet fra en bevaringsværdig gård til en ruin. En lignende udvikling må ikke ske for Tibberup Mølle, der i dag stadig er i en generel god vedligeholdelse efter kommunens renovering omkring 1976.


Kort om møllens historie.
Tibberup Mølle er opført 1870 og det kan dokumenteres, at der har været mølle på bakken tilbage til 1697 og måske også før, da ældre kort fra 1681 for området indeholder stednavne som Mølleslette Aasen og Møllebjergs Aasen.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM