Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Placering revurderes

Plejehjemmets placering revurderes

Det er fint, at byrådets flertal har valgt at lytte til de mange indsigelser, der har været i anledning af forslaget om at placere et nyt plejehjem på Cirkuspladsen mellem Mørdrupskolen og Mørdrup Kirke.

Fint, fordi det betyder, at vi kan bevare et ubebygget område midt i byen, som er et område, der kan benyttes til mange aktiviteter ikke blot nu, men også af kommende generationer.

Fint, fordi det ikke er nødvendigt med et centernært plejehjem i vore dage, hvor stort set alle beboerne er så plejekrævende, at de ikke med egen hjælp - og kun vanskeligt med familiens hjælp - kommer uden for plejehjemmet.

Fint, fordi der findes mange andre løsninger på placeringen af et plejehjem. F.eks. er en placering mellem Villa Helle og Kløvermarken, hvor der i stedet for den nedslidte Oasen kunne bygges et kombineret plejehjem, dagcenter/oase m.v.

Fint, fordi det giver mulighed for at undersøge en mulig placering i Snekkersten, hvor man jo har mistet det lokale plejehjem efter at Poppelgaarden er blevet omdannet til genoptræningscenter.

Fint, fordi det giver mulighed for at revurdere om ikke man kunne genåbne Poppelgaarden i Snekkersten som plejehjem og placere genoptræningscenteret et andet sted. Et genoptræningscenter behøver i al fald slet ikke at ligge centralt, da beboerne jo kun skal være der i kortere tid.

Fint, fordi det betyder, at befolkningen atter kan begynde at stole på, hvad byrådet vedtager i sin kommuneplan, hvor Cirkuspladsen jo er udlagt til bypark. B&G har tidligere arbejdet med planer om bypark og byaktiviteter på Cirkuspladsen. 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM