Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Plejehjem droppes

Plejehjem på Cirkuspladsen droppes,  hvad så med byparken?
De mange kvalificerede indlæg har heldigvis båret frugt og flertallet i byrådet har langt om længe droppet at bebygge cirkuspladsen med et stort plejehjem med tilhørende funktioner, p-arealer etc.. Der er nu kommet andre placeringer i spil og måske skal Poppelgården atter være plejehjem. Vi kipper med flaget og ser allerede frem til at kommunen så småt begynder realiseringen af en bypark til glæde for hele Espergærde.

Beslutningen er også god for demokratiet, da befolkningen nu atter kan begynde at stole på, hvad byrådet vedtager i sin kommuneplan, hvor Cirkuspladsen jo er udlagt til bypark.
Den glædelige beslutning betyder også, at vi nu kan genoptage sit tidligere arbejde med planer om bypark og aktiviteter på Cirkuspladsen.

Fra vores tidligere drøftelser med Vej- og Park afdelingen ved vi, at der fra forvaltningens side er en stor interesse i at skabe et spændende grønt byrum, men at man mangler penge. Til det er at sige, at kommunen stort set intet har gjort for at skabe attraktive nye uderum i Espergærde området i en menneskealder eller to. Vi skal derfor opfordre til, at man kickstarter, da man ikke fortsat kan føre en mangelfuld (grøn) bypolitik. 

Vi skal endvidere opfordre de politiske partier til seriøst at indarbejde en kommende bypark i de økonomiske budgetter. Dernæst skal vi opfordre politikerne, Teknisk Forvaltning og andre om, at komme med nogle bud (handlingsplaner) på, hvordan vi samme kan skabe en varieret bypark beregnet for alle aldersgrupper.

Bypark kan udføres i faser
Starter vi ikke ovenstående, kan alternativet nemt blive, at byrådet efter salamimetoden godkender udbygninger af centeret med nye varegårde, p-pladser etc., så området bliver lige så kønsløst, som Prøvestenscenteret og en kommende bypark forbliver en død sild.

I kommunens sidste nye Planstrategi 2007 ønsker man resursestærke tilflyttere mellem 30-40 år og anfører en række tiltag, som kan få sat gang i denne spiral.

I Planstrategien står stort set intet om Espergærde og slet intet om en stor og spændende bypark i Espergærde. Det er dog fortsat vores opfattelse, at netop et sådant indspark vil medføre, at Espergærde (Sydkysten) bliver langt mere attraktiv både for nuværende og kommende borgere.

Vi medvirker gerne fortsat i det fremadrettede arbejde for at skabe denne bypark, som for os gerne må etableres løbende over en årrække.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM