Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

400 nye træer på Cirkuspladsen i Espergærde

alt

Cirkuspladsen med Nørremarken i baggrunden. I dag er pladsen en stor flad græsmark, men den kan gøres spændende.

I november 2009 blev plantet 400 nye træer på hjørnet af Cirkuspladsen ned mod Mørdrup Skole. Hurra tænkte man, nu er de endelig startet med 1. etape af den nye bypark. De 400 træer og placeringen af disse var godt nok ikke i overensstemmelse med B&G’s ideoplæg og vi havde heller ikke set andre helhedsplaner. - Så hvad var det egentlig, der var ved at ske. 

Vi læste, at skoleelever fra Grydemoseskolen havde plantet de mange træer som led i et globalt miljøprojekt under FN, hvor man på verdensplan ville plante syv milliarder små træer i 2009. Smuk tanke og vi kunne ikke være ret sure. Alligevel ærgrede det os, at man ikke havde plantet de mange træer, så de senere kunne indpasses som en naturlig del af den kommende bypark i Espergærdes bymidte. 

En opringning til Stadsgartneren Christian Vang Christensen gav et hurtigt svar.  De 400 træer var godt nok plantet med forvaltningens accept, men træerne var så små, at de træer der overlevede med fordel kunne graves op og omplantes inden for nogle få år. Dette var allerede oplyst til skolen, hvorfor forvaltningen heller ikke havde forestillet sig, at de 400 træer skulle vokse sig store, hvor de var plantet. Tak for det gode svar og tak for en god ide.

Perspektivet med de mange træer er tankevækkende, da vi om få år har  en masse gratis træer, som kan plantes på nogle udvalgte steder i byparken og i øvrigt også andre steder. Samtidig kan vi skabe lidt variation på den flade græsmark med den genbrugsjord, som kommunen allerede har på Skibstrup lodseplads. Hvorfor ikke tænke kreativt og for en beskeden sum penge flytte lidt genbrugsjord ud til cirkuspladsen, så der kan skabes et par små (kælke)bakker, så der både er noget for øjet og for sindet.

alt

Den flade cirkusplads kan sagtens få et par små bakker og samtidig have plads til det årlige cirkus. Fotoet er fra arealet bag Tibberupparken, hvor der er etableret flere små bakker.  

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM