Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Byparken i Espergærde har politisk medvind

I over 10 år har foreningen arbejdet for, at der kan etableres en bypark på Cirkuspladsen i Espergærde. Ikke en bypark bygget på en gang, men et spændende område med forskellige aktiviteter og muligheder udbygget i etaper over en række år.
Teknisk Forvaltning har fra starten været positiv og flere af de politiske partier (venstre og konservative) var tilsvarende positive og erklærede, at det sidste grønne område i Espergærdes bymidte IKKE skulle bebygges.  
 

alt

Det store regnvandsbassin er helt tilvokset. Her kunne etableres en smuk sø.

Efter nogle år blev byparken da også indpasset i kommuneplanen.  Uanset at området var udlagt til bypark, mente flere venstrefløjspartier i 2008, at de kunne presse et større plejehjem, nogle ældreboliger og p-arealer ind i det grønne område. Og nå ja, så kunne man udlægge lidt grønt på det lille restareal. Disse partier havde desværre ikke forstået hvad en moderne bypark er. Og slet ikke hvilke aktiviteter, der skal indpasses i et aktivt bysamfund, hvis man ønsker at udvikle en GOD BY og tiltrække og fastholde resursestærke familier i alle aldre.
Heldigvis er SF og socialdemokratiet ved at ændre holdning og op til valgkampen i november 2009 erklærede flere af de opstillede partimedlemmer, at man burde arbejde positivt for en bypark. Socialdemokratiets Flemming Jensen, der også er arkitekt, udtalte, at byparken er et vigtig aktiv for at skabe et dynamisk Espergærde og Henrik Møller erklærede, at partiet burde se på hele byparken med nye øjne. 
 
Lokaldemokraterne med Jan Ryberg og Anette Frøhling har i læserbreve skrevet 3 gode grunde for at, der ikke skal opføres et plejehjem på cirkuspladsen.  Nemlig, at den vedtagne lokalplan og kommuneplan er et løfte til borgeren, hvordan et område skal anvendes, som man ikke kan ændre uden, at der foreligger nye og tungtvejende grunde til en ændring. At et plejehjems nærhed til offentlig transport og indkøbsmuligheder ikke er særlige tungtvejende, da ældre der i dag bor på plejehjem er så plejekrævende, at de stort set ikke har kræfter og mulighed for at komme ud at handle. Og for det tredje, at et plejehjem i Espergærde ikke er en garanti for at ældre espergensere får de ledige pladser, da borgerne ikke selv vælger plejehjem, men får tilbud, hvor der er ledig plads.

Socialistisk folkeparti har også skiftet holdning og går nu ind for en bypark. Blandt andet har byrådskandidat Christoffer Bering Baden i læserbrev november 2009 skrevet ”SF vil ikke bygge på Cirkuspladsen”. Videre skriver Bering, at man burde iværksætte den plan, der allerede er lavet for området om en park. Han skriver også, at det ikke kan ske på en gang, men at det snildt kan lade sig gøre i etaper over en årrække og endelig, at man bør starte etape 1 meget snart.

Da venstre og konservative hele tiden har været positive, må man nu konkludere, at mindst 90 % af byrådet ønsker at skabe en bypark på Cirkuspladsen. B&G skal derfor endnu engang bede Byrådet sætte handling bag de mange ord og starte med at udarbejde en overordnet plan. Når denne er vedtaget bør man straks starte med første etape. Dette kunne være en dræning af området over mod regnvandsbassinet, så den årlige byfest ikke ender i mudder bare det regner en smule. Næste etape kunne være at rydde op i det tætte buskads omkring bassinet og omdanne dette til en charmerende lille sø. Se B&G's forslag til en bypark her.

alt
Cirkuspladsen med Mørdrup Kirke i baggrunden er i dag flad og lidt kedelig
alt
Fotoet er fra arealet bag Tibberupparken, hvor der er etableret flere små bakker  

 


Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM