Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Interesse for Havnetorvet

Politisk interesse for Havnetorvet i Espergærde

I forlængelse af B&G’s trafikdebat i februar har Socialdemokratiet vist interesse for vores ideoplæg om, at forene trafiksikkerhed med en arkitektonisk smuk helhedsløsning af det farlige vejkryds, hvor Mørdrupvej munder ud i Strandvejen.

- Ja, kort sagt ændre det farlige vejkryds til et smukt HAVNETORV med oplevelser. 

 Fra venstre ses Henrik Møller og Flemming Jensen begge opstillet på liste A 
 samt Mogens Aarsleff Hansen og Jan Arnt begge fra B&G’s bestyrelse

På et godt møde på Cafe Divino fik vi fra B&G lejlighed til at uddybe vores ideoplæg over for de 2 politikere Henrik Møller og Flemming Jensen, der allerede inden mødet havde sat sig ind i forslaget.

Mødet blev derfor frugtbart, da der var enighed om, at flere fartskilte, politikontrol og lignende tiltag ikke kunne dæmpe trafikken synderligt, samtidig med at det ville gøre området endnu grimmere.

Henrik og Flemming så også det byplanmæssige og arkitektoniske perspektiv, at Espergærde - udover centeret - kunne få et endnu smukkere samlingssted til glæde for lokalbefolkningen og for folk udefra, der kunne få en god AHA oplevelse når de nåede Espergærde.

Det blev drøftet, at en opdatering af vejkrydset til et havnetorv antagelig også bedre ville sikre, at de eksisterende butikker kan overleve, hvilket blandt andet betyder at lokale arbejdspladser bevares. Dette både til glæde for handelslivet og borgerne.

Et nyt havnetorv skal også ses i et større perspektiv, hvorfor vi drøftede, at der på sigt var lignende muligheder i Snekkersten især efter at de har fået en bevarende Lokalplan langs Strandvejen og kommunen har indført en Arkitekturpolitik. En Arkitekturpolitik vi endnu ikke har set udmøntet her på Sydkysten eller for den sags skyld uden for Helsingør Bymidte. Men vi kan jo passende starte med Havnetorvet i Espergærde.

Nu venter vi spændt på et oplæg fra politikerne og i første omgang ikke mindst fra Socialdemokratiet. Som politikerne sagde. Det vil jo blive dyrt, men tilføjede heldigvis også, at man jo skal starte et sted og forslaget kan udbygges i etaper.

 
Trafikdæmpning kan udføres på mange måder. I Sletten har de med korte intervaller 
lagt granitsten(rumler) i asfalten. En harmonisk og prisbillig løsning.

  

  

I sletten har de modtaget vejprisen 1999 for en smuk trafikdæmpning.

Skal Havnetorvet i Espergærde modtage vejprisen år 2012.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM