Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Mørdrupvej - en farlig vej

 

Espergærdes mest trafikerede vej
Mørdrupvej, der løber fra Kongevejen mod vest og til Espergærde havn mod syd, har gennem tiderne været Espergærdes mest trafikerede vej. Med byens udvikling og den øgede bilisme er det løbende blevet en farlig vej med risiko for ulykker, hvorfor den gennem årene har været genstand for en konstant livlig debat, hvor B&G naturligvis har været deltager.

Der har været fremsat flere forslag til trafikforbedringer. Mest radikalt har nok været en forlægning af vejen nord om Mørdrup Landsby, hvilket ville have fredeliggjort landsbygaden, men have flyttet trafikken tættere på rækkehusene ved Agnetevej, Helgavej og øvrige stilleveje. Dette har naturligvis skabt et modsætningsforhold, der har været medvirkende til, at planen indtil videre ligger godt gemt i mølposen.

 

 


 Midterrabat af granitsten på del af Mørdrupvej, hvor den løber igennem Mørdrup landsby

 Der er også udført cykelsti på en del af strækningen. Dette er udført ved at udvide fortorvet en smule og indrette både cykelsti og fodgænger på arealet kun adskilt af forskellig farve på belægningen. Løsningen er en billig løsning og giver derfor også anledning til lidt kontroverser mellem de gående og de cyklende. Værst er det dog, at man fra de mange udkørsler pludselig har en cyklist fra den forkerte siden.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM