Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Ny plads på Mørdrupvej

FORSLAG TIL NY PLADS PÅ MØRDRUPVEJ VED GL. SKOVVEJ

Foreningen har de sidste år drøftet, hvordan man kan gøre Mørdrupvej mere fredelig og samtidig forbedre vejens æstetiske oplevelse.

Udover at foreslå en ny pladsdannelse (Havnetorvet), hvor Mørdrupvej munder ud i Strandvejen, har vi arbejdet på at skabe en plads på Mørdrupvej ud for Gammel ved hovedindgangen til Egebæksvang. man kunne kalde den "Skovpladsen" 

Vi finder det vigtig at trafikken dæmpes på denne strækning, da Mørdrupvej krummer, hvilket giver dårlige oversigtsforhold. Samtidig er der ofte mange bløde trafikanter, der krydser vejen for at komme ind i skoven (Egebæksvang). Dette er både almindelige familier, der skal en tur i skoven, men indgangen til skoven er også et vigtigt mødested for mange idrætsudøvere i PULS 3060, spejdere og dagmødre-grupper med flere. Alene antallet af parkerede biler på den lille p-plads ved Gl. Skovvej vidner om, at her kommer der mange mennesker.

alt

Mørdrupvej set mod øst fra Gammel Skovvej over for indgangen til Egebæksvang
 

Foreningens forslag

Vi foreslår derfor, at Mødrupvejens asfalt udskiftes med en anden belægning ud for skovens hovedindgang og at der opstilles en helle i hver ende. Tilsammen skulle dette på en tiltalende måde fortæller fartglade bilister, HOV nu sker der vist et eller andet. 

alt

Principskitse af vores forslag

alt

Indgang til Egebæksvang skov set fra Mørdrupvej


Selvfølgelig koster et sådant anlægsarbejde penge, kommunen måske ikke er helt parat til at bevillige på nuværende tidspunkt. Men man kunne jo lave en markering med streger / beton-spærrer for at efterprøve bæredygtigheden i projektet og se, hvordan det modtages i området.

 
Vi vil samtidig signalere, at Egebæksvang er vores "Dyrehave" og at den faktisk fortjener en mere trafiksikker indgang og måske også en portal, som i Jægersborg Dyrehave og en lille forplads, hvor motionsfolk og familier kan mødes under ordentlige forhold.

Vi foreslår derfor, at der etableres en lille forplads inde i skoven. Denne kunne f.eks. etableres som en lille halvcirkel bag en smuk rødmalet portal, der gør stedet til en mere officiel indgang til Egebæksvang. Måske kunne man opstille et par bænke, stræk-bomme til løberne og måske en gang den luksus at etablere en drikkevandsfontæne.

Den lille forplads inde i skoven er naturligvis ikke en kommunal opgave, men vi anmoder kommunen om at videresende ideen til Skov & Naturstyrelsen, som led i en helhedsløsning. 

Men først og fremmest går vores forslag ud på at etablere en helle og en sikker fodgængerovergang. Det ville være rigtig fint, hvis man i tilknytning til disse forslag også kunne etablere cykelsti langs hele Mørdrupvej.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM