Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Nyt Havnetorv

Nyt HAVNETORV hvor Mørdrupvej og Strandvejen mødes.
  

alt

 

Borger og Grundejerforeningen har i februar 2009 holdt trafikhøring om, hvordan vi generelt kan forbedre trafiksikkerheden i Espergærde og ikke mindst på Mørdrupvej og Strandvejen, hvor trafikken er stor og hvor der ofte bliver kørt for stærkt.
Et af de farligste steder er krydset Mørdrupvej/Strandvejen, da der en blanding af stærke og svage trafikanter. Dels er der mange biler, der kører for hurtigt og dels er mange familier og børn, der krydser strandvejen for at komme ned til havnen eller til stranden.

I panelet sad borgmester Per Tærsbøl, borgmesterkandidat Henrik Møller og trafikforsker Kai Thaarslund. Ved mødet kom de sædvanlige opfordringer til, at vi alle selv skulle køre langsommere og man kunne sætte fartskilte og stærekasser op. Stærekasserne (politiets fartmålere) er naturligvis effektive, men er en meget udansk måde at løse problemerne på.

B&G har i 2006 foreslået, at man forenede trafiksikkerhed og byens trivsel ved at omlægge krydset Mørdrupvej/strandvejen, så der blev dannet et egentligt flisebelagt torv (havnetorvet) på hele området, således at bilerne er tvunget til at reducere farten. 

Mange bilister har oplevet at køre fra asfalt og køre ind på en flisebelægning, hvor lyden fra dækkene ændrer karakter og man visuelt opfatter, at nu kører man ikke længere på en vej, men på en plads eller en gågade. Selv den mest fartgale ungersvend kan ikke undgå at opfatte ændringen. Som trafikforsker Thaarslund sagde: Skilte alene hjælper ikke, gør torvet til en æstetisk dagligstue, det hjælper og forebygger. 

 

alt

alt 

B&Gs forslag er at forene trafiksikkerhed og skabe et fælles attraktivt byrum for Espergærde i stedet for et farligt vejkryds.

Der er allerede i dag et godt udendørs liv ved de forskellige restauranter. Det er dette, vi vil forstærke samtidig med, at vi med arkitektoniske midler vil skabe smukke rammer. 

Vores ideoplæg foreslår vi, at de 2 veje befæstes med fliser og granit på hele det område, hvor der ligger butikker og restauranter. For at adskille bilerne fra den gående og cyklende trafik opstilles pullerter og plantes enkelte træer. Løsningen er brugt mange steder i Holland og har der forbedret trafiksikkerheden og gjort byområder langt mere attraktive.
 
B&G skal derfor endnu engang foreslå, at Byrådet og Teknisk Forvaltning arbejder videre med planerne som led i kommunens nylig vedtagne arkitektur politik samtidig med skaber tryghed og forebygger trafikulykker.

B&G står gerne til rådighed for yderligere ideer og støtte.

Ideforslag.

alt

 

Skravering angiver den del af vejarealet, der foreslås belagt med fliser og granit og hvor der opstilles trafikregulerende pullerter, helle m.m. for at adskille biler fra de bløde trafikanter. Ved overgang vejareal og befæstet torveareal foreslås endvidere plantning af træer.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM